Workshop: Grænseoverskridende netværk for aldring, demens og teknologibaseret pleje


Vær med når klynger, netværk og medlemsforeninger på tværs af den dansk-tyske grænse definerer rammerne for et fremadrettet grænseoverskridende samarbejde indenfor demens, aldring og teknologibaseret pleje.


DIAKO Flensburg, Haus PNIEL

Veranstaltungssaal Duburger Str. 81

24939 Flensburg, Tyskland

Start: 16.01.2019 | kl. 10:00

Slut: 16.01.2019 | kl. 16:00


Det dansk-tyske projekt Demantec har gennem de sidste fire år sat fokus på teknologibaseret demenspleje og involveret en lang række netværkspartnere og interessenter i projektets aktiviteter. Interessen har været stor. Flere end 420 personer fra både Danmark og Tyskland har deltaget. Demantec-projektet udløber ved udgangen af februar 2019, og læring viser, at det først er her, at erfaringer og relationer for alvor kan omsættes til innovation og værdi.

Det er baggrunden for denne workshop, hvor vi i fælleskab vil søge svar på, om det kan lade sig gøre at bevare de dansk-tyske relationer, når projektfinansieringen ophører. Hvad skal der til for at samarbejdet ikke dør ud? Hvordan kan klynger, netværk og medlemsforneninger skabe de rette betingelser for en videreførsel? Og giver det mening at bevare netværket?

Welfare Tech kan som klyngeorganisation levere rammerne til et grænseoverskridende netværk indenfor aldring, demens og teknologibaseret pleje. Men indholdet og aktiviteterne skal formes af deltagerne selv!

Du inviteres til en interaktiv dag, hvor vi i fællesskab vil sætte rammerne og betingelserne for fremtidige aktiviteter i et dansk-tysk netværk for demens og aldring. Dagen bringer os igennem en række opgaver, og dagens output vil danne ramme for et fremtidigt netværkssamarbejde.

Workshoppen afholdes som konstituerende netværksmøde for de netværk, foreninger og klynger, der kan se værdi i at indgå i, bevarer og udbygge et dansk-tysk netværk og klyngesamarbejde indenfor aldring, demens og plejeteknologi.

Du vil møde fremtidige samarbejdspartnere, kollegaer og dansk-tyske pendanter på en spændende dag, hvor vi i fællesskab finder svar på, hvordan klynger, netværk og medlemesforeninger kan facilitere mødet mellem interessenterne i de respektive økosystemer og foreneninger og derved sikre fortsat af erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse indenfor demens- og aldringsområdet.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig primært til netværk, foreninger og klynger, der ser værdi i at indgå i, bevarer og udbygge et dansk-tysk netværk indenfor aldring, demens og plejeteknologi.

Program

Dagen guider deltagerne til at træffe beslutninger, som vil styrke et dansk-tysk netværk med fokus på udveksling af erfaringer og resultater omkring demens, aldring og plejeteknologi. Deltagerne sætter selv rammerne for det fremadrettede ”Demantec”-netværk.

Workshoppen afholdes på engelsk og faciliteres af Claudia Erichsen, Gesundheits Region Nord, og Karen Lindegaard, Welfare Tech.

Programme Headlines:

  • Checking in: Presentation of participants and expectations
  • Cross border networking in a context – WHY?
  • Shared responsibility for the network
  • Autopoisis – understanding the difficulty of understanding each other
  • The cross-border aging, dementia and assistive technology network framework
  • Groupwork: Mapping the cross-border aging, dementia and assistive technology network

Offentliggørelse af billeder og video fra Welfare Techs arrangementer og aktiviteter

Bemærk! Ved tilmelding til dette arrangement giver du samtidigt tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor du er på. Læs mere om offentliggørelse af billede og video.