Welfare Tech

Welfare Tech har bidragetmed omfattende kompetencer inden for klyngeledelse samt tilgang til et internationalt netværk i projektet. Welfare Tech baransvaret i arbejdspakkerne 2 og 4 – offentlighedsarbejde og netværk.

Welfare Tech deltager ikke aktivt i projektforlængelsen.

Information

Welfare Tech er en markedsdreven klynge for sundhed og velfærdsteknologi i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder, offentlige parter og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for social- og sundhedsområdet. Med Welfare Tech kan du finde de rigtige partnere til udvikling, møde offentlige indkøbere, komme i dialog med brugerne og få netværk og sparring på dine ideer. Welfare Tech er en certificeret guldklynge under The European Cluster Excellence Initiative, ECEI.

Læs mere på welfaretech.dk

Kontaktperson

Projektleder: Karen Lindegaard

Welfare Tech
Forskerparken 10
DK-5230 Odense M

Der er fire tyske og seks danske, aktive partnere i Demantec-projektet.