Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)

Syddansk Sundhedsinnovation havdehovedansvaret i arbejdspakke 5 i den første del af projektet (implementeringsproces)og understøttedesamtidigt arbejdspakke 2, 3 og 6.

Syddansk Sundhedsinnovation deltager ikke aktivt i projektforlængelsen.

Information

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er indgangen til Region Syddanmark, hvad angår innovation og offentligt-privat samarbejde. SDSI skaber innovative løsninger til hverdagen – med fokus på resultater for sundheds- og socialområdet. Kerneydelserne er kendetegnet ved fokus på inddragelse af brugere – patienter, borgere, pårørende og medarbejdere på tværs af fagligheder – samt at udvikle idéer og dokumentere idéernes værdi. Desuden har SDSI fokus på at erfaringsopsamle løsninger, der udvikles regionalt, nationalt og internationalt og at dele viden.

Læs mere på syddansksundhedsinnovation.dk

Kontaktperson

Projektleder: Lise Ringkvist

Health Innovation Center of Southern Denmark
Forskerparken 10
DK-5230 Odense M

Der er fire tyske og seks danske, aktive partnere i Demantec-projektet.