Aabenraa kommune: Plejehjemmet Riseparken

Aabenraa kommune bidrager med praktiske erfaringer i plejesektoren på den danske side, i form af Plejehjemmet Riseparken, især i omgangen med patienter med demens og understøtter desuden undersøgelserne i arbejdspakkerne 3 og 5, såvel som kommunikationsarbejdet i arbejdspakke 2.

Information

Aabenraa Kommune driver bl.a. 8 plejehjem med i alt 400 beboere, leverer hjemmehjælp til 1400 borgere og sygepleje til 2000 borgere både i borgernes eget hjem og i en af 8 sygeplejeklinikker. Kommunen løser derudover en række opgaver inden for bl.a. handicap, psykiatri, sundhed og forebyggelse.

I Aabenraa Kommune vil vi mere med velfærdsteknologi:

  • Vi vil lade nye sundhedsfremmende og frihedsskabende teknologier løse en stigende del af kerneopgaven til gavn for borgeren.
  • Vi vil gå nye veje for at udvikle og udbrede løsninger, der giver værdi for borgeren og synlige effekter for kommunen.
  • Vi vil indgå i innovative partnerskaber om praksisnær udvikling, der skaber vækst for virksomheder.

Læs mere på www.livingtechaabenraa.dk

Nyheder

27.06.2016
Besøg af plejehjemmet i forbindelse med Kick-off konferencen.
Læs mere…

Kontaktperson

Projektleder: Anne Kathrine Pagh

Projektmedarbejdere: Vindiya Rasmussen, Kirsten Springborg, Mette Pawlik

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
DK-6200 Aabenraa

Der er fire tyske og seks danske, aktive partnere i Demantec-projektet.