Tyske plejehjem tester dansk velfærdsteknologi


Som led i det dansk-tyske Interreg-projekt Demantec skal to tyske plejehjem og ét dansk teste velfærdsteknologi fra den danske virksomhed ANYgroup. ANYgroup udvikler intelligente løsninger til institutioner, hospitaler og borgere i eget hjem. Løsningen hedder IntelligentCARE. 


Tre plejehjem tilknyttet det dansk-tyske projekt, Demantec, tester indtil sommeren 2018 et dansk-udviklet kaldesystem, IntelligentCARE. To plejehjem i Tyskland og ét i Danmark afprøver i praksis IntelligentCARE, som kan øge trygheden for plejehjemmenes beboere, deres pårørende og det tilhørende personale, samt bidrage til at frigive ressourcer til plejepersonalet.

IntelligentCARE til institutioner er et intelligent kaldesystem med forskellige produkter, der er målrettet demente og ældre borgere. Kaldesystemet alarmerer plejepersonalet med det samme, når en borger har brug for hjælp. Både når borgeren selv tilkalder hjælp via et manuelt nødkald, og når sensorer aktiverer et nødkald automatisk, så fx demente borgere, der ikke er i stand til at aktivere et nødkald selv, også er sikret hjælp, siger Henrik Klode, direktør for ANYgroup, der står bag løsningen.

De tre plejehjem skal bl.a. undersøge om kaldesystemet kan frigive ressourcer fra rutinetjek hos beboerne, så plejepersonalet kan fokusere deres indsats der, hvor behovet er og dermed få bedre tid til den vigtige pleje og omsorg. Samtidig vil testforløbet undersøge, hvilken værdi der ligger i, at de pårørende med kaldesystemet kan få vished om, at deres eksempelvis demente ægtefælle altid modtager hjælp, når der er behov for det.

Dansk-tyske forskelle i brugen og implementering af teknologi

Demens er en stigende udfordring i både Danmark og Tyskland og lægger et øget pres på plejesektoren. I en tid med knappe ressourcer og mangel på uddannet arbejdskraft rettes opmærksomheden derfor bl.a. på teknologiske løsninger, der kan aflaste fagpersonalet, så de får mere tid til de nære pleje- og omsorgsopgaver.

IntelligentCARE er veletableret på det danske marked, og vi har glædet os meget til at implementere løsningen på de tyske plejehjem. Vi har tilpasset vores løsning til det tyske marked, og er nu klar til at rulle IntelligentCARE ud til plejehjem, hjemmepleje og hospitaler i alle de tysktalende lande, siger Henrik Klode.

Første del af testen blev skudt i gang i starten af november 2017 på plejehjemmet Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift i Flensborg. Testen på det danske plejehjem, Grønningen i Aabenraa Kommune, blev sat i drift i slutningen af november, mens testen på det andet tyske plejehjem, Pflegezentrum Techau i Lübeck, først startes op i januar 2018.

Hen over det næste halve år skal testen på de tre plejehjem være med til at undersøge, om der er forskelle på håndteringen og anvendelse af kaldesystemet på det danske og de tyske plejehjem. Det skal bl.a. kortlægges, hvordan en implementering af teknologi kan optimeres i forhold til inddragelse af plejepersonale m.m.

Resultaterne er interessante for Demantec generelt og for virksomheden ANYgroup i særdeleshed. De vil få indblik i markederne, og i hvordan teknologier skal skaleres og tilpasses fra land til land, på tværs af forskellige kulturer, for at skabe værdi. Samtidig vil partnerne få feedback og nye vinkler til, hvordan løsninger til demenspleje skal videreudvikles og tilpasses.

Tyskland er et oplagt marked for eksport. Markedet er stort og antallet af ældre med demens er stigende i såvel Tyskland som Danmark, hvilket tilsvarende medfører et øget behov for teknologi, der kan understøtte de varme hænder i plejen, siger Henrik Klode.

Øget tryghed og flere ressourcer til pleje

IntelligentCARE er er baseret på open source. Det gør det muligt at integrere tredje parts produkter i systemet. Det betyder kort sagt, at alle produkter kan integreres i systemet, så længe de er baseret på den åbne ’Zigbee-protokol’, ligesom IntelligentCARE. Det betyder også, at løsningen er 100 % fremtidssikret, idet et plejehjem altid kan koble nye relevante produkter på systemet hen ad vejen.

Nødkaldene kan aktiveres både manuelt af borgerne selv eller automatisk via intelligente sensorer. Det skaber ekstra tryghed for den demente borger, da han/hun kan have svært ved at aktivere en alarm selv. En af sensorerne er ANYgroup’s patenterede og egenudviklede sengesensor. Den kan ”kigge” både ned i sengen og ind over sengen, og på den måde fortælle plejepersonalet, om en borger er i sin seng eller ej.

Sensoren er ”intelligent” på den måde, at den kan sende en alarm til plejepersonalet, hvis en borger forlader sin seng uden at vende tilbage. Den kan også fortælle, hvorvidt en borger er i sin seng, så plejepersonalet kan undgå unødvendige forstyrrelser hos borgeren om natten. Samtidig kan systemet vise grafiske overblik over, hvornår og hvor mange gange en borger går ud af sin seng. Informationer, plejepersonalet kan bruge til at optimere plejeindsatsen til den enkelt borger.

En anden sensor, som også er del af testen på plejehjemmene, er IntelligentCARE bevægelsessensor. Den kan bl.a. fortælle om en borger går ud på toilettet, og ligeledes vise et grafisk overblik over, hvornår og hvor mange gange en borger går på toilettet. Det kan give en tidlig indikation om eventuel sygdom, hvilket en dement borger kan have svært ved at italesætte selv.

Udover sengesensoren og bevægelsessensoren skal plejehjemmene også teste manuelt nødkald, nødkald med tovejs kommunikation, dørsensorer og demenssikring.  Alt sammen noget, der er med til at øge trygheden for både borgere, pårørende og plejepersonale, og samtidig frigive ressourcer til pleje og andre vigtige opgaver.

Implementering i øjenhøjde

Alarmerne fra IntelligentCARE modtages og håndteres i en app, som er let tilgængelig for plejepersonalet. Med appen ved hånden kan personalet foretage individuelle indstillinger for hver enkelt borger og se grafiske overblik over borgerens bevægelsesadfærd.

Som del af Demantec-testen er appen blevet oversat til tysk; et absolut must, når løsningen skal bruges i Tyskland. For at sikre en god implementering er der desuden afholdt to workshops forud for testen, så plejepersonale, administrative medarbejdere og serviceteknikere alle var fortrolige med løsningen inden den sættes i drift.

Vi ligger altid stor vægt på, at implementeringen sker i tæt samarbejde med plejehjemmets ledelse og medarbejdere, hvilket også har været særdeles vigtigt på plejehjemmet i Flensborg, da både sprog og kultur kan være en barriere, siger Henrik Klode. Det handler om at møde brugerne, der hvor de er, for det er på den måde, vi skaber de bedste rammer for en vellykket implementering.

I løbet af testen på de tre plejehjem fortages en midtvejsevaluering, hvor eventuelle tilpasninger og justeringer vil blive adresseret. Når testen afsluttes, vil det være op til hvert enkelt plejehjem at vurdere hvorvidt IntelligentCARE skal implementeres som en fast del af plejehjemmet.

ANYgroup, Aabenraa Kommune og Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift i Flensborg, under Diako Pflegenetz, er alle partnerne i Demantec.

For yderligere information

ANYgroup har i dag over 6000 løsninger i Danmark og Grønland.

Læs mere på www.intelligentcare.com

Vil du vide mere om IntelligentCARE og testen på Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift i Flensborg, er du velkommen til at kontakte direktør Henrik Klode, T. +45 2076 1943, hk@intelligentcare.com

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?