Temadag: Teknik og Demens – fagre nye verden?!


Den 8. november 2019 arrangerede Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. i samarbejde med Kompetenzzentrum Demenz i Schleswig-Holstein en temadag på rådhuset i Norderstedt over emnet “Teknologi og demens – fagre nye verden?!”. Det igangværende Interreg-projekt Demantec blev præsenteret af Hochschule Flensburg og Boblberg.dk. Også kommunikationsteknologien Boblberg var en del af udstillingen.


Anders Stæhr fra boblberg.dk præsenterede sammen med Maribel Pfeiffer og Janna Lietz fra Hochschule Flensburg projektet Demantec.
Anders Stæhr fra boblberg.dk præsenterede sammen med Maribel Pfeiffer og Janna Lietz fra Hochschule Flensburg projektet Demantec.

En hyldesttale fra en robot ved navn Emma, også kendt som Pepper, er heller ikke noget man oplever hver dag. Emma åbnede temadagen sammen med Antje Holst fra Kompetenzzentrum Demenz i Schleswig-Holstein.

Velkomsttalerne blev afholdt af Heiner Garg (minister for socialvæsen, sundhed, unge, familie og seniorer), Anette Reinders (1. kommunalbestyrelsesmedlem i byen Norderstedt) og Swen Staack (bestyrelsesmedlem i Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.) med Emma og Antje Holst som ordstyrere.

Der var dagen igennem en række spændende forelæsninger, hvor forskellige plejeteknologier til sygepleje blev demonstreret og etiske emner som f.eks. databeskyttelse blev drøftet. Talrige udstillere demonstrerede endvidere deres innovative teknologier på demensområdet i praksis.

Firmaet NODITS præsenterede for eksempel deres Tovertafel – en interaktiv spilkonsol baseret på en lysprojektor, der projicerer et billede over på et bord, hvor sensorer registrerer spillernes bevægelser. Dermed kan man deltage i spillene ved at bevæge hænderne på bordet. Det særlige ved denne spilleform er, at deltagerne i samtlige spil tager en positiv oplevelse med sig, eftersom ingen kan tabe. Det fremmer selvtilliden og bevarelsen af kognitive færdigheder hos demenspatienter. Lotti-Tonello-Haus fra Vorwerker Diakonie præsenterede deres Terapirobot Paro, der anvendes i huset, og som i dagens anledning var omdøbt til Lasse. Lasse anvendes til at underholde beboerne og få dem til at slappe af. Lasse reagerer på stemmer, bevægelser og berøringer, og beboerne holder meget af at nusse ham. Der var hele dagen en livlig udveksling mellem plejefaglige sundhedsprofessionelle og pårørende til demenspatienter. Der var afsat masser af plads til åbne diskussioner og erfaringsudvekslinger.

Projektet Demantec blev præsenteret af Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen (Hochschule Flensburg) samt den danske teknologipartner Boblberg.dk. Også kommunikationsteknologien fra Boblberg.dk var en del af arrangementet. Mange interesserede besøgte deres fælles stand og stillede spørgsmål om projektet, og Janna Lietz og Maribel Pfeiffer besvarede disse ud fra et videnskabeligt perspektiv, mens Anders Stæhr tog sig af de tekniske aspekter. Deltagerne kunne afprøve kommunikationsteknologien Boblberg på stedet ved hjælp af en medbragt tablet. Mange besøgere gav udtryk for, at der var et stort behov for erfaringsudveksling mellem folk i samme situation. Med Boblberg kan folk etablere netværk i lokalområdet til udveksling af erfaringer. Med platformen Boblberg får pårørende til demenspatienter mulighed for at udveksle erfaringer, oprette såkaldte digitale “selvhjælpsgrupper” og finde mennesker i den “virkelige” verden, som har de samme erfaringer.

Overordnet set var temadagen “Teknik og Demens – fagre nye verden?!” et meget vellykket og interessant arrangement. Projektet Demantec og teknologien Boblberg var genstand for stor interesse fra de besøgendes side. Værdifulde erfaringer og forskellige perspektiver kunne udveksles. Temadagen var en god mulighed for at præsentere projektet og teknologien for offentligheden og udvide det eksisterende netværk

Demantec er finansieret af Interreg -Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling