Strategisk implementering af velfærdsteknologi

Interessen for velfærdsteknologier, som kan bidrage til en bedre demenspleje, er stigende. Men en ting er teknologier. En anden ting er, hvordan man implementerer dem, så både den dementramte, de pårørende, plejepersonalet og økonomien får værdi ud af det? Demantec rejste spørgsmålet på en netværksevent i Aabenraa og nåede 3 vigtige konklusioner.


I Byrådssalen i Aabenraa Kommune summer af stemmer fra danske og tyske deltagere, der drypvis møder frem til en dag med fokus på strategisk implementering af teknologi i demensplejen. Både projektdeltagere fra demensprojektet Demantec, medlemmer fra Welfare Tech og inviterede oplægsholdere tager plads omkring det store, runde bord i byrådssalen, hvor mange byrådsmedlemmer har siddet før dem og truffet beslutninger om, hvordan borgerne sikres den bedste velfærd.

Hvordan implementeres velfærdsteknologi strategisk? Det er et simpelt spørgsmål, men svært at svare på. For implementering er fyldt med udfordringer. Jeg er kommet for at høre erfaringer, videndele og sammen med de andre deltagere nå frem til en form for konsensus for, hvad der virker. For der, hvor vi finder svarene på de store udfordringer, er i mødet mellem mennesker, som forsøger at finde løsninger sammen, siger Randi Villebro, konsulent, Welfare Tech.

Stemmerne forstummer og scenen overlades til Henrik Klode fra IntelligentCARE by ANYgroup og Lars Jessen fra Life-Partners. Begge har de mange års erfaring med implementering af velfærdsteknologi på plejecentre og i hjemmeplejen. Sammen med Simone Petersen fra Welfare Tech står de bag dagens arrangement og byder gæsterne velkomne på dansk og tysk.

Det første oplæg kommer meget passende fra Aabenraa Kommune, hvor ældre demente borgere har fået øget livskvalitet ved hjælp af succesfuld implementering af demensteknologier. Så overtager Hedensted Kommune og fortæller, hvordan de via strategisk implementering af teknologier til borgere i eget hjem har genereret betydelige besparelser.

Jeg glæder mig over, at Tyskland er repræsenteret i dag i form af Demenzkompetenzzentrum Schleswig-Holstein. De vil lære af Danmark! I Tyskland efterlyses en mere enkelt og borgernær visitation og tildeling af hjælpemidler og ressourcer. Dagens dansk-tyske debat viser, at vi alle er enige om, at menneskets behov er udgangspunktet for brugen og implementeringen af teknologiske løsninger, siger Randi Villebro.

-> 1. Take away: Tag udgangspunkt i menneskets behov

Præsentation af produkter og løsninger

Dagens højdepunkt er markedspladsen, hvor virksomheder viser deres spændende og innovative produkter frem. Endnu en opstilling. Endnu et pitch. Endnu en begejstring. Og endnu et håb om en ny relation. Udstillerne viser deres produkter og ydelser frem med stor entusiasme, mens tilhørerne lytter interesseret og stiller uddybende spørgsmål.

Alle virksomhederne her på eventen er meget bevidste om organisationernes rolle for en succesfuld implementering. Alle understreger, hvor vigtigt det er at have ledelsens opbakning, når der implementeres ny teknologi. At den rigtige kultur skal være tilstede, og at der skal være velvillighed til at anvende produkterne i driften. Det er en helt anden snak end for år tilbage, hvor der var fokus på budgetbesparelser og teknologisk funktionalitet, siger Randi Villebro.

-> 2. Take away: Hav de organisatoriske aspekter på plads

Glem ikke de pårørende

Dagen skal til at runde af, men inden får deltagerne endnu et vigtigt budskab med sig. Malene Norborg Petersson fra Komiteen for Sundhedsoplysning fortæller om sine erfaringer med inddragelse af pårørende.

De pårørende har en central rolle i plejen af ældre og demente borgere. En stor del af plejebyrden ligger på deres skuldre, og det er vigtigt, både for den danske og den tyske plejesektor, at imødekomme de pårørendes situation og etablere en fungerende rådgivning til støtte for dem, lyder det fra Malene Norborg Petersson, specialkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning.

I Danmark varetager kommunerne denne opgave, bl.a. med støtte fra Komiteen for Sundhedsoplysning, som afholder kurser i danske kommuner om hverdagen som pårørende og udfordringerne herved.

-> 3. Take away: Inddrag de pårørende

Opsamling og dagens konklusioner

Dagen er nået til ende, og deltagerne tilkendegiver, at arrangementet har været udbytterigt. Præsentationerne og dialogen opsummeres i de tre hovedkonklusioner, som giver svar på, hvordan strategisk implementering mobiliseres:

  1. Tag udgangspunkt i menneskets behov
  2. Hav de organisatoriske aspekter på plads
  3. Inddrag de pårørende

Konklusionerne er ikke udtømmende for en succesfuld implementering. Men de viser vejen til, hvordan man som virksomhed eller kommune kommer godt på vej.

Der har været mange forskellige dagsordner på dagens arrangement. Nogle netværkede, andre præsenterede løsninger, nogle holdt oplæg og delte viden, andre faciliterede dagen. Der har også været én person, som kun har haft én dagsorden. Nemlig at skabe en sproglig forståelse. Placeret ude i siden har tolken hele dagen siddet og oversat alt fra dansk til tysk og tysk til dansk. Det får mig til at tilføje en fjerde erfaring: Lær sproget på det marked, hvor du vil implementere, siger Randi Villebro.

-> 4. Take away: Lær sproget på det marked, hvor du vil implementere

Teamdagen var arrangeret af IntelligentCARE by ANYgroup, Life-Partners og Welfare Tech som del af Demantec, med tak til Aabenraa Kommune for lån af lokaler.

Om Demantec

Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi.

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Læs mere på demantec.eu

Er du interesseret i flere aktuelle informationer om projektet?