Demantec Netværksarrangement: Strategisk implementering af løsninger og teknologier i demensplejen

DEMANTEC NETVÆRKSARRANGEMENT: 13. JUNI 2018 i AABENRAA, DK

Strategisk implementering af løsninger og teknologier i demensplejen

Kommuner og de pårørende har en nøglefunktion i plejen. Se på velfærdsteknologi og hør, hvordan kommuner implementerer teknologi og samarbejder med de pårørende.


Dato:            13.06.2018 – 9.00-14.00
Sted:             Rådhuset Aabenraa, Byrådssalen, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  
Pris:              gratis 

Spross:          tysk/ dank (simultantolkning)


Dette  arrangement afholdes af Demantec netværkspartnere IntelligentCare by ANYgroup, Life-Partners A/S og Welfare Tech.

Når en borger skal plejes og / eller udvikler demens, så er det først og fremmest de pårørende, som står i fokus.

I Danmark kommer hjælp til denne situation fra kommunerne, som har en central rolle. Hos de danske kommuner løber trådene sammen, fra individuel rådgivning til tildeling af hjælp, hjælpemidler og tekniske løsninger. Kommunerne forvalter resurserne på det overordnede niveau, og fastlægger indsatsområder og bestemmer det økonomiske råderum for ydelser.

Ved dette arrangement fortæller to ”first mover” kommuner om deres erfaring med implementering af hjælpemidler og tekniske løsningerne i ældre- og demensplejen og står til rådighed for spørgsmål.

Virksomheder fra Danmark og Tyskland får mulighed til at præsentere produkter, der er implementeret samt helt nye løsninger til ældre- og demensplejen.

Når man ser på den enkelte borger, så findes et tæt samarbejde mellem den demente borger, vedkommendes pårørende og kommunen i Danmark, hvor nogle danske kommuner støtter ved at udbyde kurser om at takle hverdagen som pårørende.  I Tyskland viser Kompetenzzentrum Demenz, Schleswig Holstein, hvordan de som en central aktør udformer rådgivningen til de pårørende i en svær situation. Kan man her lære af hinanden?

Dette arrangement henvender sig til kommuner, plejecentre, plejehjem, Pflegedienste, Sanitätshäuser, Krankenkassen, pårørende og virksomheder i Danmark og i Tyskland.

Programm
09:00 Registrering og morgenbrød
09.30 Velkomst
H. Klode, L. Jessen, S. Petersen
10.00 Strategisk arbejde med velfærdsteknologi
Åbenrå Kommune
10:20 Økonomiske gevinster ved centralisering af udbredelse velfærdsteknologiGemeinde Hedensted Kommune
10:45 Debat om, hvordan viden og erfaringer fra de to ”first mover kommuner” kan bruges i både Tyskland og Danmark.
I debatten kan oplægsholderne debattere med IntelligentCare by ANYgroup, Life-Partner A/S, Kompetenzzentrum Demenz, Schleswig Holstein.
11:00 Præsentation af løsninger på markedspladsen, virksomheder vil præsentere implementerede og nye produkter, se også de udstillende virksomheder listet i dagens program.
11:30 Markedsplads, networking og let frokost
I markedspladsen møder du partnere og netværkspartnere i projektet, virksomheder der præsenterer implementerede og nye løsninger til ældre- og demensplejen. Kom i tæt kontakt og hør om muligheder.
12:30
Samarbejde mellem kommunerne og de pårørende
Komiteen for sundhedsoplysning
12:55 Situationen af de pårørende i Tyskland, hvordan kan rådgivning udformes
Kompetenzzentrum Demenz, Schleswig-Holstein
13:20 Markedsplads, kaffe og networking
Gå rundt og få nyt indblik, få ny viden, del erfaringer og få nye kontakter

 

 

Mere information:

Simone Petersen
Welfare Tech
E-Mail: sipe@welfare Tech
Tel.: + 45 93200900

Er du interesseret i flere aktuelle informationer om projektet?