Støtte til pårørende til dementeDet tysk/danske Interreg-projekt Demantec går ind i sin anden fase


Pårørende til demente har en lang række opgaver og belastninger, som de skal håndtere. Kan nye teknologier aflaste dem i hverdagen og forbedre deres livskvalitet? Dette spørgsmål gennemgår det praksisorienterede forskningsprojekt Demantec i den nye finansieringsperiode fra marts 2019 til august 2020.


I Interreg-projektet Demantec – Demens og innovative teknologierhar der siden 2016 eksisteret et samarbejde mellem tyske og danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, plejeinstitutioner samt virksomheder og netværk i grænseregionen. I krydsfeltet mellem forskning og praksis blev nye teknologier videreudviklet og afprøvet med henblik på at forbedre livskvaliteten for demente, deres pårørende og plejepersonalet. Projektets første finansieringsperiode fokuserede på pleje af demente på plejehjem. Det viste sig, at det vigtigste ved anvendelse af tekniske hjælpemidler er at sætte mennesket i centrum. Der skal tages udgangspunkt i deres behov og krav, og teknologierne skal tilpasses efter disse – ikke omvendt.

Ny sammensætning – nye mål

Efter at have fået godkendt sin ansøgning om forlængelse af finansieringsperioden frem til august 2020, sætter Demantec en ny kurs for sine projektaktiviteter. Nu er det hjemmepleje af demente, som står i centrum. I den forbindelse skal fokus være på de pårørendes situation, fordi disse løfter hovedparten af plejeopgaverne. Dette indebærer mange belastninger og en øget risiko for fysiske og psykiske sygdomme som f.eks. depression.

Demantec har sat sig som mål at forbedre livskvaliteten for pårørende, der bor sammen med en dement person. Dette skal opnås ved anvendelse af innovative teknologier. Demantec er et praksisorienteret forskningsprojekt, der kombinerer den tekniske ekspertise hos de to danske virksomheder Boblberg/Shark Inc og Life-Partners med forskningskompetencer fra det tyske Universitet i Flensburg og den danske Professionshøjskole Absalon. Startmødet for den nye projektfase fandt sted den 25. marts 2019 i Flensburg. På dagsordenen stod milepæle, ansvarsområder samt samarbejdet på tværs af grænsen. Projektarbejdets struktur er opdelt i følgende områder:

    1. Projektstyring
    2. Kommunikationsarbejde
    3. Forbedring af livskvaliteten for pårørende til demente i hjemmemiljøet ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
    4. Styrkelse af Demantec-netværket
    5. Integration og tilpasning af IKT med henblik på det sociale liv for pårørende til demente i hjemmemiljøer
Projektpartnere for Demantec i den nye finansieringsperiode fra marts 2019 til august 2020

(Kort over grænseregion stillet til rådighed af sekretariatet for Interreg Tyskland-Danmark)

De pårørendes behov undersøges, og teknologier afprøves

I starten af projektet gennemføres en undersøgelse og præsentation af, hvordan hjemmeplejen af demente er organiseret. I denne forbindelse er der fokus på de pårørendes rolle i Tyskland og Danmark. Endvidere udarbejdes der en oversigt over, hvilke teknologiske hjælpemidler til pårørende som allerede står til rådighed. Forskningsaktiviteterne vil i særlig grad fokusere på behovene hos pårørende til demente. Hvad har de brug for? Hvordan kan teknologien hjælpe?

I den praktiske del af projektet anvendes systemerne Life-Manager og Boblberg.dk tilpasset til de pårørendes behov. I denne forbindelse gennemføres der workshops med brugerne. På grundlag af tilbagemeldinger fra brugerne kan teknologierne i sidste ende videreudvikles, så de passer endnu bedre til behovene. Indflydelsen på livskvaliteten samt fordele og ulemper ved de anvendte systemer undersøges.