5 – Test og evaluering

Udvikling, test og evaluering af velfærds- og sundhedsteknologier

Målsætninger for arbejdspakken:

At definere en tværregional model for test- og evalueringsprocessen på plejehjemmene  At teste 2 teknologier på 3 plejehjm At evaluere og testresultaterne med fokus på best practice for tværregionale tests på plejehjem
At udvikle implementeringsmodeller for velfærds- og sundhedsteknologi via co-creation

Arbejdspakke 5 omhandler test og evaluering af velfærds- og sundhedsteknologi, der støtter mennesker med demens på plejehjem. Arbejdspakken bygger på resultater fra potentiale- og udbyttesanalysen i arbejdspakke 3. I første omgang identificeres brugernes behov og krav til teknologierne, og der foretages en sammenligning mellem Danmark og Tyskland. Testene udføres ved hjælp af participatoriske metoder (som tager udgangspunkt i brugernes erfaringsverden og opfattelse af virkeligheden) i feltstudier og på workshops med aktiv involvering af plejehjem og andre partnere. Målet er at indhente oplysninger om, hvordan teknologierne implementeres og anvendes, samt identificere, hvordan de har en understøttende virkning for brugeren. Heraf udledes en række anbefalinger og best-practice-tilgange, som imødekommer dementes specifikke behov og muligheder for bedre livskvalitet. Metoder:

  • Participatoriske metoder, fx feltstudier og workshops
  • Analyse, behandling, visualisering og kvalificering af testresultater

Foto © Stokkete/Shutterstock.com

Arbejdspakken byggere videre på analyseresultaterne i arbejdspakke 3. Resultaterne vil indgå i udviklingen af færdigheder i arbejdspakke 6.

Nyheder fra arbejdspakken

KICK-OFF MEETING DEN 2 MAJ 2017 I ODENSE Virksomheder, plejehjem, uddannelsesinstitutioner og innovationsenheder fra Danmark og Tyskland mødtes i Odense for at drøfte test, evaluering og implementering af velfærdsteknologi til demente på plejehjem. Læs mere…

Hvilken rolle spiller innovative teknologier indenfor udviklingen af sygeplejefaget?