5 – Test og evaluering

Udvikling, test og evaluering af velfærds- og sundhedsteknologier

Målsætninger for arbejdspakken:

→ At definere en tværregional model for test- og evalueringsprocessen på plejehjemmene 
→ At teste 2 teknologier på 3 plejehjm
→ At evaluere og testresultaterne med fokus på best practice for tværregionale tests på plejehjem
→ At udvikle implementeringsmodeller for velfærds- og sundhedsteknologi via co-creation

Arbejdspakke 5 omhandler test og evaluering af velfærds- og sundhedsteknologi, der støtter mennesker med demens på plejehjem. Arbejdspakken bygger på resultater fra potentiale- og udbyttesanalysen i arbejdspakke 3. I første omgang identificeres brugernes behov og krav til teknologierne, og der foretages en sammenligning mellem Danmark og Tyskland. Testene udføres ved hjælp af participatoriske metoder (som tager udgangspunkt i brugernes erfaringsverden og opfattelse af virkeligheden) i feltstudier og på workshops med aktiv involvering af plejehjem og andre partnere. Målet er at indhente oplysninger om, hvordan teknologierne implementeres og anvendes, samt identificere, hvordan de har en understøttende virkning for brugeren. Heraf udledes en række anbefalinger og best-practice-tilgange, som imødekommer dementes specifikke behov og muligheder for bedre livskvalitet. Metoder:

  • Participatoriske metoder, fx feltstudier og workshops
  • Analyse, behandling, visualisering og kvalificering af testresultater

Foto © Stokkete/Shutterstock.com

Arbejdspakken byggere videre på analyseresultaterne i arbejdspakke 3. Resultaterne vil indgå i udviklingen af færdigheder i arbejdspakke 6.

Nyheder fra arbejdspakken

GO-TO-GUIDE TIL SUCCESSFULD OG BÆREDYGTIG IMPLEMENTERING AF VELFÆRDSTEKNOLOGIER TIL MENNESKER MED DEMENS

Syddansk Sundhedsinnovation præsenterer implementeringsguiden ”Implementing Assisted Living Technologies in a Dementia Context: A Go-to-Guide for your Implementation Journey”.  Guiden bygger på behovsstudier og testforløb af to teknologier på danske og tyske plejehjem. Læs mere…

STRATEGISK IMPLEMENTERING AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

Interessen for velfærdsteknologier, som kan bidrage til en bedre demenspleje, er stigende. Men en ting er teknologier. En anden ting er, hvordan man implementerer dem, så både den dementramte, de pårørende, plejepersonalet og økonomien får værdi ud af det? Demantec rejste spørgsmålet på en netværksevent i Aabenraa og nåede 3 vigtige konklusioner. Læs mere…

BRUGERVENLIGHEDSTEST AF MOBILE ENHEDER OG APPS PÅ TYSKE PLEJEHJEM

Demantec har testet brugervenligheden af mobile enheder på plejekrævende beboere på to plejehjem i Tyskland. Testen viser, at der er et stort potentiale for bedre livskvalitet hos ældre mennesker både med og uden demens ved deling af billeder og videosamtaler. Men der er brug for god støtte i begyndelsen. Læs mere…

TYSKE PLEJEHJEM TESTER DANSK VELFÆRDSTEKNOLOGI

Som led i det dansk-tyske Interreg-projekt Demantec skal to tyske plejehjem og ét dansk teste velfærdsteknologi fra den danske virksomhed ANYgroup.

Læs mere…

KICK-OFF MEETING DEN 2 MAJ 2017 I ODENSE Virksomheder, plejehjem, uddannelsesinstitutioner og innovationsenheder fra Danmark og Tyskland mødtes i Odense for at drøfte test, evaluering og implementering af velfærdsteknologi til demente på plejehjem. Læs mere…

Hvilken rolle spiller innovative teknologier indenfor udviklingen af sygeplejefaget?