2 – Kommunikation (PR)

Arbejdspakkens mål
→ Udarbejdelse af kommunikationsplan for intern og ekstern kommunikation
→ Løbende kommunikation i projektperioden
→ Én kick-off og én afslutningskonference

Arbejdspakke 2 skal skabe en større indsigt i demens- og velfærdsteknologi på begge sider af den dansk-tyske grænse – også efter afslutningen af projektet. Arbejdspakken skal samtidig integrere projektpartnernes eksisterende kommunikation ved at skabe et fællesskab og netværk, der kan fungere ud over projektperioden.

Den eksterne kommunikation skal sikre, at relevant information om projektet når ud til flest mulige interessenter gennem alle partneres eksisterende kommunikationskanaler. Interessenterne skal opfordres til at deltage fx via sociale medier og andre interaktive kommunikationskanaler.

Internt i projektet skal kommunikationen tilrettelægges, så den bidrager med at nedbryde barrierer og tillader en ubesværet udveksling at information.

Metoder

Synligheden af Demantec er afgørende for, at arbejdspakken kan understøtte det overordnede formål om at sikre større indsigt i demens- og velfærdsteknologi. Derfor igangsættes følgende aktiviteter i projektperioden:

  • Lancering af fælles Demantec.eu hjemmeside
  • Udarbejdelse af fælles kommunikationsplan og design manual
  • Lancering af social media-indsats på LinkedIn og muligvis Xing
  • Projektpartnerne udarbejder artikler og nyheder om fremskridt og resultater ift. Demantec
  • Pressearbejde i forbindelse med store Demantec konferencer og nyheder generelt fra samarbejdet
  • Udarbejdelse af fysiske materialer (roll-ups, plakater og postkort)
  • Strategi for integration af Demantec på partnernes hjemmesider og i deres nyhedsbreve

Foto

© racorn/Shutterstock.com

Vil du læse vores nyeste artikler?