4 – Netværksdannelse

Grænseoverskridende klyngesamarbejde

Arbejdspakkens mål
→ Analyse, udvælgelse design og implementering af netværksaktiviteter
→ Etablering af en model for ’sub-clustering’
→ Formalisering og implementering af det grænseoverskridende klyngesamarbejde og etablering af et grænseoverskridende demensnetværk

Arbejdspakke 4 skal fremme et grænseoverskridende klyngesamarbejde inden for plejeområdet med fokus på velfærds- og demensteknologi ved at styrke samarbejdet mellem eksisterende, klyngelignende organisationer i Danmark og Tyskland.

Arbejdspakken skal desuden via arrangementer, studieture og matchmaking gøre det muligt for netværksdeltagere at identificere nye markedsmuligheder og etablere grænseoverskridende konsortier, der kan føre til udvikling og markedsmodning af nye produkter og serviceydelser.

Metoder

Viden om de nuværende strukturer og aktører inden for klyngelignende organisationer på begge sider af den dansk-tyske grænse er afgørende for arbejdspakke 4. Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

  • Identifikation af alle relevante interessenter samt fælles mål og interesseområder blandt disse
  • Interviewrunde med udvalgte interessenter med henblik på at afdække deres ønsker og behov ift. ’sub-clustering’
  • Grænseoverskridende workshop for interessenter, klynger og netværk
  • Formalisering af netværket og ’sub-cluster’, så det grænseoverskridende samarbejde kan realiseres.
  • Løbende netværksarrangementer i projektperioden, herunder en kick-off konference og én afsluttende konference

Foto

© racorn/Shutterstock.com

Aktiviteterne i arbejdspakke 4 foregår i tæt vekselvirkning med alle andre arbejdspakker.

Nyheder fra arbejdspakken

3. NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 14. JUNI 2017 I FLENSBORG
Demantec netværksarrangement den 14. juni 2017 i Flensborg – “Praksisnære indsatser for plejehjemsbeboere og deres pårørende i Tyskland”
Læs mere…

2. NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 29. MARTS 2017 I FLENSBORG
Demantec netværksarrangement den 29. marts 2017 fra kl. 10:00 til 14:00 i Flensborg – “Demens i den tyske og danske plejesektor”
Læs mere…

1. NETWÆRKSARRANGEMENT I SLAGELSE
I december 2016 var mødet henlagt til University College Sjælland i Slagelse. Dagens tema var, at det gavner borgeren, når virksomheder og uddannelsesinstitutioner samarbejder.
Læs mere…

STARTSKUD: KICK-OFF KONFERENCE PÅ 21. JUNI 2016 I APENRADE
Flere end 100 deltagere tog del i den officielle kick-off-konference for Demantec i Aabenraa den 21. juni 2016. Målet med projektet er at forbedre livskvaliteten for mennesker med demens gennem brug af sundheds- og velfærdsteknologier.
Læs mere…

Der er flere end 20 netværkspartnere involveret i Demantec-projektet.