6 – Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling, nye funktioner og videreuddannelse for sundhedseksperter med fokus på eHealth og Demens

Mål:
→ Udvikling af implementerbart videreuddannelsestilbud med tilhørende læseplaner.
→ Etablering af virtuel samarbejdsplatform til viden- og erfaringsdeling på tværs af grænser.

Arbejdspakke 6 koncentrerer sig om de formelle krav, der skal opfyldes af sundheds- og plejepersonalet med det mål at integrere innovative, teknologiske løsninger i behandlingen af personer med demens. Ved hjælp af videreudvikling af kompetencer med fokus på eHealth og demens skal manglen på fagpersonale modarbejdes. Dette skal især efterstræbes ved at et videreuddannelsescertifikat etableres. Det skal føre til en forbedring af livs- og arbejdskvaliteten for de demensramte, plejepersonalet og de pårørende, samt generelt forbedre situationen i sundhedsvæsenet.

Resultaterne vil indgå i udviklingen af en læseplan og den formelle udformning af uddannelsestilbud (diplomer) for sundhedsprofessionelle. Aktiviteterne omfatter også etablering af en bæredygtig grænseoverskridende platform, overførsel af viden og erfaring med processerne i begge lande, for at skabe synergier.

Foto

© Ocskay Bence/Shutterstock.com

Aktiviteterne i arbejdspakke 6 er baseret på resultaterne af sekundærforskning, kvalitativ forskning og afprøvning, og (videre-) udvikling af innovative teknologier i arbejdspakkerne 3 og 5.

Derpå følger

  • Identifikationen af formelle rammebetingelser
  • Analyse af resultaterne fra arbejdspakke 3 og 5 med henblik på at beskrive kompetencer og funktioner for nye jobtyper inden for sundhed.
  • Test af koncepter og modeller for videns- og erfaringsudveksling på en virtuel platform.
Ansvarlig projektpartner

University College Sjælland

Projektperiode

Marts 2017 til februar 2019

Hvordan involveres aktører og netværk i projektarbejdet?