3 – Analyse af potentialer og fordele

Målsætninger for arbejdspakken:
→ Dokumentation af rammer, muligheder og risici ved velfærds- og sundhedsteknologi
→ Analyse af kravene til innovative teknologie
→ Oversigt over eksisterende virksomheder og teknologier og deres potentiale

Fokus i arbejdspakke 3 er en analyse af potentialer og fordele ved brug af innovative teknologier på plejehjem samt relevante muligheder og begrænsninger. I første del bliver styrker og svagheder, muligheder og risici vurderet i en SWOT-analyse i forhold til, hvordan velfærds- og sundhedsteknologi kan bruges til pleje af demente på plejehjem. I anden del fastslås specifikke krav til danske og tyske faciliteter, og det defineres, hvad der kræves af teknologierne. Tredje del omhandler analyse og evalueringer af mobile enheder til ældre med demens, mens fjerde og sidste del indeholder en markedsanalyse og identifikation af potentialer. Undervejs involveres partnere fra praksis i den samlede analyse, for eksempel gennem interviews med plejepersonalet, mennesker med demens og deres familier.

Metoder:

  • PESTLE- og SWOT-analyse til beskrivelse af rammer, muligheder og risici
  • Usecases (brugermønstre) og business cases til beskrivelse af krav
  • Markeds- og potentialeanalyse

Resultaterne af arbejdspakke 3 danner grundlag for det videre arbejde i arbejdspakkerne 5 og 6.

Foto

© SpeedKingz/Shutterstock.com

Resultaterne af arbejdspakke 3 danner grundlag for det videre arbejde i arbejdspakkerne 5 og 6.

Nyheder fra arbejdspakken

ARBEJDSPAKKE 3 SUCCESFULDT AFSLUTTET

En analyse i Demantec har identificeret potentialer og fordele ved brugen af innovative teknologier på plejehjem i Danmark og Tyskland. Analysen er del af Demantec’s arbejdspakke 3, der nu er gennemført. Se analysens hovedpointer her.
Læs mere…

FØRSTE RESULTATER I ARBEJDSPAKKEN 3
Både i Danmark og Tyskland har politiske beslutningstagere rettet opmærksomheden på løsninger, der kan støtte plejen af mennesker med demens. En ny rapport fra Demantec viser store markedsmuligheder i begge lande, men der er markante, strukturelle forskelle.
Læs mere…

OVERSIGT OVER PESTLE- OG SWOT-ANALYSERNES RESULTATER
Politiske, økonomiske, sociale, teknologiske og retslige rammebetingelser har stor indflydelse på de muligheder og grænser, der er, når man indsætter velfærdsteknologier i arbejdet med mennesker med demens på plejehjem. Demantec-projektet har undersøgt og sammenlignet disse for Danmark og Tyskland.
Download plakat (PDF): Pestle-SWOT_Demantec

Tests skal vise, hvordan innovative teknologier kan understøtte mennesker med demens.