Sensorplaster kan optimere plejen af demente


Et lille sensorplaster giver plejepersonale et bedre beslutningsgrundlag til at tilrettelægge den rigtige pleje og støtte til demente. Løsningen har mødt positiv interesse på plejehjem i Danmark og forventes at blive en ny teknologi til at optimere plejen af demente.


Demens er blevet en folkesygdom. I både Danmark og Tyskland er der stort fokus på nye plejemetoder, terapiformer, demensindretninger og hjælpemidler, som kan optimere plejen af demente borgere. Desværre er det alt for ofte svært at afgøre, hvor stor en glæde den enkelte borger har af de nye tiltag. Behovet for pleje beror på en faglig vurdering, og de fagprofessionelle medarbejdere gør deres bedste for at sætte ind med den rigtige støtte ud fra deres observationer af den demente borger.

Det gør et lille nyt sensorplaster nu op med. Plasteret placeres på ryggen af den demente borger og måler minut for minut døgnet rundt den dementes aktivitet. Det registreres om den demente ligger, sidder eller går og om vedkommende er i ro eller aktiv. Via en særlig mobiltelefon sendes dataene direkte til en sikker database, krypteret og forsvarlig, og omsættes til døgnrytmeskemaer. Plejepersonalet får herved et fælles, objektivt billede af den dementes døgnrytme, som de kan bruge til at optimere plejen.

– Ved at måle minut for minut hen over døgnet får vi et billede af den dementes aktivitetsniveau. Du kan se om de sidder ned, ligger ned eller spurter af sted. Du kan se om de har nogenlunde samme fysiske aktivitet i løbet af dagen. Om de kommer i seng på samme tidspunkt, og om de sover lige længe, eller ligger uroligt hele natten. Det varierer lidt for os andre, men for demente kan det variere rigtig meget. Og det er udtryk for dårlig velbefindende og velvære. Ikke mindst, så giver det os et praj om, hvor der er brug for at optimere plejen, siger Jens Branebjerg, direktør for den danske virksomhed BRANE, der står bag løsningen.

Et faktuelt beslutningsgrundlag

Med døgnrytmeskemaerne i hånden har plejepersonalet nogle faktuelle data om de dementes aktivitetsniveau, som de kan træffe faglige beslutninger ud fra. De kan se, hvilke demente, Det beror ikke længere på skøn men på faktuel viden. De kan se, hvilke demente, der har det godt, med en stabil døgnrytme og gode søvnmønstre, og hvem, der har uro og rastløshed i kroppen, med store udsving og uhensigtsmæssig aktivitet. Ud fra disse data kan de finde deres faglige ”værktøjskasse” frem og stimulere hver enkelt borger med netop den hjælp, der er brug for.

– Det er en helt ny teknologi til objektive og kontinuerlige målinger af, om plejen er optimeret. Personalet kan se, hvor de skal støtte og stimulere i løbet af dagen med gyngestole, gåture, cykelture, musik, dans og anden stimulation. De kan se, hvilke indsatser, der virker og ikke virker. Sover en person alt for meget, får vedkommende måske for meget sovemedicin. Er en person urolig, kan det skyldes smerte, som demente har svært ved at italesætte. Jo flere af disse observationer vi får automatisk ind, jo bedre bliver løsningen, siger Jens Branebjerg.

Han understreger dog, at systemet hverken er tænkt – eller må bruges – som et diagnostisk værktøj. Det giver alene et billede af plejen og den dementes velbefindende og dermed et fælles beslutningsgrundlag for plejen.

En sensor kan række til flere demente

Plasteret er foreløbigt afprøvet på fire plejehjem i Danmark, med positiv feedback fra brugerne. Det kan sættes forsvarligt på ryggen, uden det føles ubehageligt at have på, og sensoren er vandtæt, så den ikke påvirkes af, om borgeren sveder eller tager et brusebad.

– Vil du afprøve det i tre måneder, får du en kuffert med det hele i: Sensorer til tre måneder, plastrer, instruktioner, login og servicenummer til os. Vi ejer det hele og giver service undervejs. Efter tre måneder afleverer du kufferten tilbage igen, hvis ikke du vil fortsætte. Hvis du gerne vil fortsætte får du nye sensorer og plastre. Det er et servicekoncept på abonnement, tre måneder ad gangen, siger Jens Branebjerg.
– Du kan fx måle på en person i en uge og samle data fra vedkommende og skifte til en anden person den næste uge. Typisk vil tre sensorer kunne dække 15-25 demente pr. kvartal, som du kan måle på en uge ad gangen, evt. to uger for dem, der har særlige problemer. På den måde kan en afdeling finde ud af, hvordan status er for beboerne hvert kvartal, fortæller Jens Branebjerg.

Kan også bruges i private hjem

Da plasteret ikke er et vedvarende registreringssystem, men kun skal benyttes over kort tid, og kun vise et øjebliksbillede af den dementes velbefindende, forventer Jens Branebjerg ikke, at der behøver en samtykkeerklæring til for at benytte plasteret. Det vil blive nærmere undersøgt hen over efteråret. Da plasteret samtidig er enkelt at bruge, forventer han også, at det kun er få personer i personalegruppen, der behøver at forstå, hvordan det virker, og hvordan det skal bruges.

– De skal bare vide, at der er en borger, der har et plaster med en sensor på ryggen. Der vil være én medarbejder, der tager sig af at sætte plasteret på, og skifte det hver 3-4 dag, og som kommer forbi med mobiltelefonen 1-2 gange om ugen, så dataene lagres i databasen. Så kan de øvrige medarbejdere se døgnrytmeskemaerne, når de har møde om den demente borger, og de sammen skal beslutte, hvad der skal gøres, siger Jens Branebjerg.

På samme måde ser Jens Branebjerg også mulighed for, at sensorplasteret på sigt kan blive en hjælp for pårørende til demente, som bor i eget hjem.

– Det er rigtig hårdt arbejde at passe en person med demens. Hvis der kommer en fra hjemmeplejen og sætter et plaster på ryggen af den demente, så får man syn for sagen. Så kan de pårørende se om den demente sover godt om natten, og det kan give dem en ro og tryghed til, at de også kan sove godt. De bliver aflastet, og man kan se, hvor der er behov for ekstra pleje eller aflastning. Det kan blive en del af visitationen, og måske muliggøre, at man kan blive længere tid i eget hjem, siger Jens Branebjerg.

For yderligere information

Vil du vide mere om DEMOS-løsningen, er du velkommen til at kontakte Jens Branebjerg, direktør, BRANE ApS, T. +45 5376 1009, jb@brane.life Eller læs mere på www.brane.life http://www.brane.life

BRANE er netværkspartner i Demantec.

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?