Projektarbejde

Demantec – Demens og innovative teknologier i plejehjem – er et dansk-tysk Interreg 5a-Projekt forløbende på 3 år. Samarbejdet mellem de fire tyske og de seks danske partnere og mere end 20 netværkspartnere, har sat udviklingen af eHealth-løsninger, der er afstemt på de demensramte personers behov, og som kan understøtte processerne i plejehjem, som mål for projektet. Derudover skal eHealth-løsninger implementeres i fremtidige uddannelser og plejepersonalets arbejde.

Baggrund:

Den demografiske forandring, den fremherskende mangel på kvalificeret arbejdskraft i sygeplejen og den stadige stigning i antallet af mennesker med behov for pleje eller hjælp, er en stor udfordring for vores samfund. Demens er en af de hyppigste psykiske sygdomme, der ikke endnu kan helbredes. Tyskland har cirka 1,5 millioner demensramte personer (i Slesvig-Holsten er der ca. 53.000), og i Danmark lever der mere end 85.000 mennesker med demens.

Vision:

Det overordnede mål er, at tilpasse, forbinde og videreudvikle de eksisterende teknologogier således, at de understøtter håndteringen af de specielle udfordringer, der følger med demensdiagnosen. Demantec vil sørge for at forbedre plejetilbud til personer med demens, og på den måde at gøre hverdagen lettere, både i det egne hjem og på plejehjem.


Arbejdet i projektet er struktureret igennem seks arbejdspakker.

Ny – Innovative Teknologier og støtte af plejende pårørende
Arbejdspakke 7 – Integration og videreudvikling af IKT for at forbe dre livskvaliteten af pårørende til mennesker med demens i hjemme Resultater fra feltarbejdet i Demantec-arbejdspakken (AP) 3.2 viser, at pårørende til mennesker med demens (MmD) befinder sig i en særligt belastet situation. Andre undersøgelser viser desuden, at mange pårørend e lider under fysiske og psykiske Læse mere
1 – Projektledelsen

Koordinering og ledelse af projektet, såvel som afregning og dokumentation

Læse mere
2 – Kommunikation (PR)

Kommunikation og informationer om projektforløbet og generelt om demens

Læse mere
3 – Analyse af potentialer og fordele

Undersøgelse af muligheder og grænser for innovative teknologier

Læse mere
4 – Netværksdannelse

Udvikling af klyngesamarbejde om demens på tværs af grænser.

Læse mere
5 – Test og evaluering

Videreudvikling, test og evaluering af velfærd- og sundhedsteknologier

Læse mere
6 – Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling, nye funktioner og videreuddannelse for sundhedseksperter med fokus på eHealth og demens.

Læse mere
Kontakt os...

… hvis du vil vide mere om projektet eller samarbejdsmuligheder.

Første skridt: Med en analyse af potentialer og fordele bliver der gjort vigtige grundlag for projektet.