Positive resultater fra projektevaluering af Demantec


En 360 graders workshop har taget temperaturen på Demantec-projekts struktur, samarbejde, målopfyldelse og projektledelse. Resultaterne er samlet i en rapport, der giver et overblik over projektet og anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre.


Demantec er nu to tredjedele inde i projektperioden, og tiden er bl.a. brugt til at skabe et frugtbart samarbejde, som også afspejles i resultaterne. Sammen har projektpartnere fået værdifuld indsigt i at deltage i et tværnationalt Interreg5A-projekt og erfaringer, som de kan trække på i fremtidige projekter og samarbejder.

For hvad vil det sige at arbejde sammen på tværs af grænsen, med forskellige kulturer og to forskellige sprog samt et sundhedsvæsen, der er indrettet meget forskelligt i henholdsvis Danmark og Tyskland? Hvordan sikrer man målopfyldelse, når man arbejder på tværs af faggrupper og over store afstande? Og hvordan får man opbygget bæredygtige relationer og et netværk, der kan leve videre og videreføre samarbejdet, sparringen og videndelingen efter projektets afslutning.

Det søgte en 360-graders workshop i Flensborg svaret på. På initiativ af Interreg5A er alle 18 Interreg5A-projekter i 2017 blevet evalueret. Data om hvert enkelt projekt er indsamlet, og projektdeltagerne har udfyldt et spørgeskema, som nærmere belyste deres projekts struktur, samarbejde, målopfyldelse og projektledelse. Resultaterne er efterfølgende blevet uddybet på en fire-timers workshop med projektpartnerne, for at give en 360-graders evaluering af hvert enkelt projekt og hvad de er gode til, og hvor der er potentiale for forbedringer.

– Evalueringen viser, at vi (Demantec) skaber stor værdi med vores projekt. Vi har skabt grænseoverskridende resultater og etableret succesfulde samarbejder, siger professor dr. Bosco Lehr fra Flensburg University of Applied Sciences i Tyskland, der er lead partner i Demantec.

– Det er netop et af hovedmålene med Demantec, at give adgang til teknologier målrettet plejehjem og de uddannelsesmæssige aspekter omkring disse teknologier. Det er vi godt på vej med, og det viser relevansen og interessen for at forbedre situationen på plejehjemmene og processerne for det professionelle personale, siger Bosco Lehr.

Tværdisciplinært og stort potentiale i Demantec

Resultaterne fra workshoppen er samlet i en evalueringsrapport. Den viser, at Demantec med sine 10 partnere og over 20 netværkspartnere er et af de største Interreg5A-projekter. Alligevel er budgettet, på 2,5 millioner euro, kun lidt over budgetgennemsnittet for alle Interreg5A-projekter. Projektpartnerne spænder bredt og går på tværs af fagområder, fra praktikere på plejehjem og i kommuner, til fagfolk på uddannelsesinstitutioner, sundhedsinnovatører, erhvervsfremmeaktører, klyngeorganisationer og virksomheder. Den brede sammensætning har vist sig at være en styrke, men også en udfordring, som skal adresseres, hvis målene skal indfries og misforståelser undgås.

– Demantec har hjulpet os med finde ud af, hvordan verden ser ud i Danmark og Tyskland. Vi har fået et godt billede af, hvor forskellene er, og hvor de fælles ting er. Og det har givet os noget, at vi på den måde er blevet opmærksomme på, om der er noget vi kan tilpasse i vores løsning – eller måden vi skal italesætte Danmark på, når vi eksporterer til fx Tyskland, siger Lars Jessen fra Life-Partners, der er projektpartner i Demantec.

Life-Partners står bag den digitale løsning “Life Manager”, der giver mulighed for at kommunikere og skabe et netværk mellem medarbejderne, borger og pårørende. Løsningen afprøves og tilpasses i Demantec i forhold til de særlige udfordringer, der er forbundet med plejen af demente på plejehjem. Det undersøges bl.a., om Life Manager kan være et planlægningsværktøj for aktivitetsmedarbejderne, så de kan stille skarpere på aktiviteter og matche dem til borgerene, som har interesse for de aktiviteter, der planlæggers.

– Der er store fordele ved en effektiv kommunikationsvej og mulighed for at spare tid, ved at du kan planlægge dit arbejde bedre. På ét af de tyske plejehjem, som deltager i Demantec, har aktivitetsmedarbejderne rigtig mange manuelle arbejdsgange. De løber rundt til hver enkelt borger for at invitere til aktiviteter og kommunikere med plejerne. De ting kan vi digitalisere, så aktivitetsmedarbejderne kan invitere borgerne via en digital platform, mens borgerne kan kommunikere med hinanden omkring de planlagte aktiviteter. På danske plejehjem ser de en gevinst i at involvere de pårørende, og både støtte og informere dem om aktiviteter på plejehjemmet og gøre kommunikationen med medarbejderne mere tilgængelige. Også her er en digital løsning effektiv, fortæller Lars Jessen.

Lars Jessen deltog som projektpartner på workshoppen, der gav mulighed for at drøfte projektets styrker, men også de svagheder, der ligger i et internationalt samarbejde, og de kulturelle forskelle der er. Herunder incitamentstruktur til at deltage i netværksarrangementer, sprogbarrierer, og afstande, der mindsker mulighederne for fysiske projektmøder.

– Jeg synes det var godt at se, at folk havde svaret på spørgsmålene, og at det går fremad, og at vi i fællesskab lykkedes med det her projekt, siger Lars Jessen.

Workshoppen blev afholdt hos Flensburg University of Applied Sciences i Flensborg under ledelse af virksomheden Kienbaum Consultants International GmbH.

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?