Nye metoder og teknologi skal skabe kvalitet i plejen af demente


En Demantec-dag hos DIAKO i Flensborg stillede skarpt på fremtidsorienterede, innovative teknologier og præsenterede nye metoder til plejen af demente.


Vi bliver flere ældre og vores forventede levetid er stærk stigende. Demens er derfor en lidelse, som bliver mere og mere almindelig, og en udfordring, der kræver særlig opmærksomhed i plejesektoren, siger professor Dr. Thomas Severin, Flensburg University of Applied Sciences.

Han var en af talerne på et Demantec-møde i Flensburg, som samlede omkring 80 eksperter og specialister fra Danmark og Tyskland til præsentationer og videnudveksling af nye metoder og teknologier til demente. Mødet var initieret af DIAKO Flensburg, der også er partner i Demantec med plejehjemmet Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift.

Både beslutningstagere og fagpersoner fra plejesektoren og virksomheder deltog på mødet. Flere af virksomhederne, overvejende fra Danmark, præsenterede løsninger, der kan skabe større livskvalitet i hverdagen for mennesker med demens. Fx det intelligente nødopkaldssystem, der registrerer borgerens bevægelsesmønstre og straks melder til pårørende eller plejepersonalet, hvis der sker en afvigelse. Og den højteknologiske madras, der kan analysere, om en sengeliggende borger bevæger sig tilstrækkeligt, for at forhindre tryksår eller liggesår.

En del af løsningerne var udviklet specielt for at lette hverdagen for ældre og borgere med demens, og give dem mulighed for at opretholde en selvstændighed i længere tid. Fx den fuldautomatiske seng, der forvandles til en bekvem sofa ved tryk på en knap. Eller tablet-pc’en, som har ekstra store symboler for at gøre det nemmere at komme i kontakt med pårørende og plejepersonalet. Eller sengekant-sensoren, der forebygger fald ved at udsende en alarm, når en svaglig borger forsøger at rejse sig op fra sengen.

Vi tester allerede et innovativt produkt, en speciel gyngestol, som hjælper demente og andre urolige beboere med at slappe af. Den har vi fået meget positiv respons på, siger Volker Leu, leder af plejehjemmet Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift, der havde organiseret Demantec-dagen hos DIAKO.

Uddannelse og empati er nøglen til god pleje

Der var stor enighed blandt deltagerne, at plejen af demente i høj grad handler om omsorg og relationer blandt mennesker.

Veluddannet personale med empati er nøglen til en god pleje, siger Jens Meier, leder af ældreboligen ’Villa Carolath’ in Langstedt.

Det er også udgangspunktet for Demantec-projektet: Hvordan kan tekniske innovationer bruges i plejen, så der frigives flere ressourcer til omsorg og relationer mellem mennesker med plejebehov, deres pårørende og plejepersonalet?

Siden 2016 har plejepersonale, ledere, beslutningstagere og virksomheder via Demantec udvekslet erfaringer og ideer for at fremme udviklingen, tilpasningen, test og ibrugtagningen af ny teknologier, der er målrettet plejen af demente og deres særlige behov. Og med en gennemsnitlig levetid på omkring 83 år, og en stadigt flere ældre over 60 år, bliver demensproblematikken vigtigere og vigtigere – både medicinsk, plejemæssigt, etisk og økonomisk.

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

 

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?