Netværkspartnere

Ved siden af de aktive projektpartnere, findes der over 20 netværkspartnere fra Danmark og Tyskland, der ledsager og understøtter projektet:

Ældresagen

Ældre Sagen er en medlemsorganisation baseret på frivillige kræfter og et sekretariat, der støtter op om arbejdet. Ældre Sagen arbejder for, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv.

Alzheimergesellschaft Flensburg und Umgebung e.V.

Alzheimergesellschaft Flensburg und Umgebung e.V. blev grundlagt i 2003. Foreningens mål er at forbedre situationen for mennesker med demens og deres pårørende i Flensborg-regionen, samt uddanne det omkringliggende samfund til at forstå sygdommen demens og dens konsekvenser.

Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.

Foreningen Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. blev etableret i 2004 i Lübeck. Foreningen varetager interesser for mennesker med demens, deres familier samt de regionale Alzheimerforeninger og selvhjælpsgrupper.

Applicator

Applikator har blandt andet udviklet en række kommunikationsløsninger til pleje- og omsorgssektoren under navnet Dialog-net. Det er løsninger, der forbedrer og effektiviserer kommunikationen både internt og eksternt. De forskellige løsninger i Dialog-net kan både tale sammen og implementeres hver for sig.

bpa Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein

Der Bundesverband privater Anbieter soyialer Dienste e. V. (BPA) er den største interesseorganisation for sociale tjenesteudbydere i Tyskland med flere end 9.000 aktive medlemsinstitutioner. BPA tæller både institutioner, der tilbyder ambulant og (delvis) hospitalsindlæggelse, hjælp til handicappede og privatejede ungdomsorganisationer.

Blomstergården

Blomstergården er et plejehjem i Slagelse, der giver adgang til alsidig og evidensbaseret data og viden om arbejdet med demenspatienter i hverdagen.

Datendienst Kiel Uwe Grigat und Oliver Seegatz GbR

Datendienst Kiel Uwe Grigat und Oliver Seegatz GbR tilbyder rådgivning og løsninger om klient management, IT-sikkerhed og udvikling af software og databaser, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Derved udvikles skræddersyede løsninger, som støtter en uafhængig drift.

Deutsch-Dänisches eHealth Innovation Center (eIC)

Det tysk-danske eSundheds-innovationscenter har til formål at gøre eSundhedsløsninger tilgængelige i den grænseoverskridende plejeservice, og at hjælpe lokale virksomheder inden for sundheds-IT med at komme ind på markedet, navnlig gennem overførsel af viden om sundhedsvæsenet på tværs af grænsen.

DoseSystem

DoseSystem ApS er en virksomhed, som har udviklet en integreret medicinhusker til personale og borgere kaldet DoseSystem. Dette system gør borgere mere selvhjulpne med et pålideligt huskesystem og giver samtidig overblik for plejepersonale i hjemmeplejen, på plejehjem og bosteder.

e-mergency ApS

E-mergency har specialiseret sig i at hjælpe med velfærdsteknologisk software og interaktive løsninger til ældre/handicap- og specialområder fx i plejehjem, til kommuner og hos foreninger. E-mergency står bag platformen carePlan™ og demensZonen, der er målrettet plejecentre.

Ergolet

Ergolet leverer funktionelle, innovative mobilitetsløsninger inklusive loftliftsystemer, mobile løftere, ståløftere og badeløsninger. Løsningerne er sikre og lette at bruge i alle plejesituationer – i hjemmet, på hospitaler og på alle andre typer af omsorgsinstitutioner.

Evondos

Evondos har udviklet et automatisk medicindispensersystem. Målgruppen er personer med kroniske sygdomme, demens eller generelt mennesker, der modtager hjemmepleje. Systemet består af en medicindispenserrobot og et telecare-system.

Hudevad Care System A/S

Hudevad Care er en virksomhed, der har specialiseret sig i at udvikle hygiejniske varmeløsninger. Gennem et innovativt design bidrager virksomheden til at reducere antallet af sygehuserhvervede infektioner, og er dermed med til at skabe et sikrere patientmiljø samt et øget kvalitetsniveau i sundhedsvæsnet.

Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH

Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH hjælper aktører i branchen med at søge støtte og formidle samarbejdsprojekter og fælles projekter mellem partnere fra industri, sundhedspleje, interessegrupper, politik, videnskab, uddannelser samt partnere fra industrisegmenterne.

Human Tech

Human Tech er totalleverandør af intelligente stemmestyrede boligløsninger og tager ansvaret for hele leverancen inklusiv opstart, konfiguration og den afsluttende systemtest. Teknologien bygger på mere end 25 års erfaring i udvikling og implementering af intelligente systemer.

ILAG – Institut Leistung Arbeit Gesundheit

Institut Leistung Arbeit Gesundheit (ILAG) er et uafhængigt institut for anvendt samfundsvidenskabelig forskning, som har tæt kontakt til universiteter og andre videregående uddannelser. ILAG understøtter organisationer i udformningen af økonomiske og humane arbejdsvilkår.

Izinga ApS

Izinga leverer projektbistand til test og implementering af velfærdsløsninger, som letter arbejdsgange og eliminerer behovet for dokumentation og administration, mens værdighed for borgerne opretholdes. I samarbejde med Complient Concept leverer izinga ApS projektbistand til bl.a. Mobility Monitor (http://compliantconcept.com/tl_files/Compliant%20Concept/Downloads/MM_brochure_ENG_web.pdf), et vurderingsværktøj til brug ved pleje på hospitaler og plejecentre, der hjælper fagfolk med hurtigt og objektivt at bestemme plejebehovet, undgå tryksår og faldulykker samt fremme sunde søvnmønstre.

Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital gGmbH

Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital gGmbH er et akutsygehus med fokus på onkologi (behandling af knuder og svulster) og geriatri (alderdommens sygdomme).

Mobilize Me

Mobilize Me har siden 2012 udviklet specialiserede digitale værktøjer i tæt samarbejde med institutioner med speciale inden for demens, senhjerneskade, autisme og andre kognitive forstyrrelser. Værktøjerne hjælper borgere til at få en selvhjulpen hverdag og forbinder borgernes støttenetværk som familie, pårørende og fagpersoner, så de kan støtte borgeren med én fælles indsats.

Nationalt Videncenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om demens til fagfolk på alle niveauer og på tværs af sektorer i hele Danmark. Videnscenteret har en vision om at bidrage til et længere liv uden demens og et bedre liv med demens.

Netcon interactive GmbH

Netcon interactive Gmbh rådgiver virksomheder inden for digitalisering og hjælper dem til at anerkende og udnytte de muligheder, der findes på området. Netcon interactive Gmbh har mange års erfaring og ekspertise i at udvikle skræddersyede løsninger i samarbejde med sine kunder.

Pressalit

Pressalit A/S er en dansk, famileejet virksomhed grundlagt i 1954. I dag er Pressalit en af Europas førende virksomheder inden for eksklusive toiletsæder og badeværelseløsninger til personer med handicap.

Sundhed & Omsorg (Esbjerg Kommune)

Esbjerg Kommune vil være en demensvenlig kommune, som skaber bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende. Derfor tager kommunens demensstrategi frem mod 2020 udgangspunkt i den nyeste viden og evidens, så borgere med demens kan få størst mulig gavn af velfærdsteknologi fx teknologibiblioteket.

Tele Call

Tele Call har siden 2005 specialiseret sig i enkle telefoner til ældre og handicappede. Tele Call tilbyder en bred vifte af velfærdsteknologiske hjælpemidler heriblandt smartphonen DoMyDay, som er udviklet via brugerdreven innovation og i tæt samarbejde med førende eksperter inden for senhjerneskade og demens.

University College Lillebælt

University College Lillebælt tilbyder uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske og omfatter desuden Efter- og Videreuddannelsen samt Center for Undervisningsmidler. Dertil kommer udvikling af viden inden for velfærdssamfundets kerneområder.

Vendlet ApS

Vendlet ApS er markedsførende forhandler af produkter og hjælpemidler til sengeliggende mennesker, i både Danmark og Tyskland, og bidrager med fagviden indenfor netop dette område. Virksomhedens fokus ligger på bevægelses- og behandlingsprocesser, dekubitus-prævention, inkontinens og integrering af positionerings-sensorer. Vendlet har en forsknings- og udviklingsafdeling med egne ingeniører.

Wellness Nordic

Wellness Nordic i Humlebæk er Panasonics officielle distributør af velværeprodukter i Norden. Desuden arbejder Wellness Nordic inden for velfærdsteknologi med hjælpemidler til kognitiv og sensorisk stimulation fx til borgere med demens, ADHD, Autisme Spektrum Forstyrrelser og hjerneskade.

Chromaviso

Vi har siden 2006 specialiseret os i sundhedsfremmende lys til sundheds-og plejesektoren. Chromaviso Døgnrytmelys er en evidensbaseret velfærdsteknologi, som er skræddersyet til borgere med demens samt personale. Døgnrytmelyset følger det naturlige lys samt understøtter døgnets gang med aktiviteter i løbet af dagen og de gode søvnvaner om aftenen og natten. Det er tilpasset den enkelte afdelings rytme og behov. Mere end 100 kommuner og hospitaler anvender i dag Chromaviso Døgnrytmelys som en del af demens-indsatsen – med en forskningsdokumenteret effekt på depression, træthed, søvn, medicinforbrug, urolig adfærd, ambuleringer, orienteringsevne, generel trivsel og energi.

Gloria Mundi Care

Gloria Mundi Care har fokus på at finde velfærdsteknologiske løsninger, som forbedrer og letter hverdagen for borgere og omsorgspersoner. Vi har særligt specialiseret os i innovative løsninger, der øger livskvaliteten for borgere med demens, ASF, ADHD, HS, hjerneskade m.v. ved brug af forskellige hjælpemidler til kognitiv og sensorisk stimulation samt rehabilitering.

Stella Care

Stella Care har siden 2012 leveret GPS trackere til mennesker med demens. Målet med GPS’erne er at sikre at demensramte ikke forsvinder sporløst. Det giver frihed for mennesket med demens, og tryghed for pårørende og plejepersonale. GPS’en kan nemt lokaliseres gennem en app eller på computeren, hvis personen ikke er vendt hjem.

Komiteen for Sundhedsoplysning

Vi udbyder bl.a. mestringsindsatserne LÆR AT TACKLE i størstedelen af Danmarks kommuner. Indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er en evidensbaseret pårørendeindsats, der styrker trivsel og forebygger stress og depression hos pårørende til mennesker med fx demens eller depression mm. Komiteen for Sundhedsoplysning laver sundhedsoplysning og mestringsindsatser for hele den danske befolkning. Komiteens hovedaktiviteter er projektudvikling, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, kursusvirksomhed og foredrag samt udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer.

BRANE ApS

BRANE ApS er en dansk virksomhed, der udvikler udstyr til automatisk registrering af døgnrytme og søvnmønstre. Formålet er at give plejepersonale objektive data om borgernes trivsel og velvære, så de kan optimere plejen. BRANE’s produkt, DEMOS-10, er dedikeret til døgnrytmemåling af borgere med demens.

GDV Technology A/S

GDV Technology A/S er en dansk producent af medicinsk udstyr til immobile patienter. Virksomheden blev grundlagt i 2014. Vi producerer Careturner, som er en patenteret løsning vi har udviklet i samarbejde med danske læger, sygeplejersker og eksperter. Produktet forhindrer liggesår, reducerer tunge løft og frigiver ressourcer. Careturner blev introduceret på danske plejehjem i 2016 og sælges i dag også i Sverige, Norge, Finland og Holland. Careturner blev testet og godkendt af TÜV i 2017.

Boblberg

Boblberg.dk samarbejder pt. med 25 danske kommuner om et digitalt sundhedsfællesskab med 80.000 borgere. Borgerne hjælper hinanden med at skabe værdifulde sociale relationer, der styrker den mentale og fysiske sundhed samt forebygger uønsket ensomhed. Som pårørende til et menneske med en demenssygdom kan man komme ud for svære, forvirrende og frustrerende situationer – både følelsesmæssigt og rent praktisk.
På Boblberg.dk kan man finde andre pårørende. Her kan man opsøge støtte, gode råd og vejledning blandt ligesindede, der har stået eller måske stadig står i samme situation som én selv.

Tovertafel

Siden oktober 2017 er NoDITS salgspartner af Active Cues Tovertafel.
TOVERTAFEL, bryder igennem demente menneskers apati. Har du interesse i at skabe lykkelige oplevelser til for eksempel din plejehjems beboer i midterste og sene stadier af demens? Interaktive lysprojektioner af Tovertafel Original bryder igennem apati og giver glæde til demensramte, med at stimulere sanser og motivere til bevægelse. Spillene er udviklet videnskabelig og kan spilles alene eller med op til 8 beboer.

RotoBed

RotoBed® er unikke roterende plejesenge. Borgere med smerter og /eller bevægehandicaps kan klare sig selv derhjemme – eller gå fra to hjælpere til én. Beboere får højere livskvalitet, plejere får bedre arbejdsmiljø, og plejehjemmet opnår store besparelser. Dansk design af høj kvalitet, fremstillet af bæredygtige og langtidsholdbare materialer.

Vil du vide mere om de aktive projektpartnere?