Demantec Netværkspartnere

Arbejdet i Demantec-projektet begyndte i 2016 med ca. 20 netværkspartnere, der ledsager og støtter projektets arbejde. I løbet af projektet kunne yderligere netværkspartnere blive vundet til projektet, så der eksisterer et samarbejde med over 40 mekanismer og virksomheder på tysk og dansk side.

Interessegrupper

Ældresagen

Ældre Sagen er en medlemsorganisation baseret på frivillige kræfter og et sekretariat, der støtter op om arbejdet. Ældre Sagen arbejder for, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv.

Alzheimergesellschaft Flensburg und Umgebung e.V.

Alzheimergesellschaft Flensburg und Umgebung e.V. blev grundlagt i 2003. Foreningens mål er at forbedre situationen for mennesker med demens og deres pårørende i Flensborg-regionen, samt uddanne det omkringliggende samfund til at forstå sygdommen demens og dens konsekvenser.

Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.

Foreningen Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. blev etableret i 2004 i Lübeck. Foreningen varetager interesser for mennesker med demens, deres familier samt de regionale Alzheimerforeninger og selvhjælpsgrupper.

bpa Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein

Der Bundesverband privater Anbieter soyialer Dienste e. V. (BPA) er den største interesseorganisation for sociale tjenesteudbydere i Tyskland med flere end 9.000 aktive medlemsinstitutioner. BPA tæller både institutioner, der tilbyder ambulant og (delvis) hospitalsindlæggelse, hjælp til handicappede og privatejede ungdomsorganisationer.

Deutsch-Dänisches eHealth Innovation Center (eIC)

Det tysk-danske eSundheds-innovationscenter har til formål at gøre eSundhedsløsninger tilgængelige i den grænseoverskridende plejeservice, og at hjælpe lokale virksomheder inden for sundheds-IT med at komme ind på markedet, navnlig gennem overførsel af viden om sundhedsvæsenet på tværs af grænsen.

Gesundheitswirtschaft Hamburg

Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH hjælper aktører i branchen med at søge støtte og formidle samarbejdsprojekter og fælles projekter mellem partnere fra industri, sundhedspleje, interessegrupper, politik, videnskab, uddannelser samt partnere fra industrisegmenterne.

Plejefaciliteter og hospitaler

Blomstergården

Blomstergården er et plejehjem i Slagelse, der giver adgang til alsidig og evidensbaseret data og viden om arbejdet med demenspatienter i hverdagen.

Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital gGmbH

Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital gGmbH er et akutsygehus med fokus på onkologi (behandling af knuder og svulster) og geriatri (alderdommens sygdomme).

kommunes

Sundhed & Omsorg (Esbjerg Kommune)

Esbjerg Kommune vil være en demensvenlig kommune, som skaber bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende. Derfor tager kommunens demensstrategi frem mod 2020 udgangspunkt i den nyeste viden og evidens, så borgere med demens kan få størst mulig gavn af velfærdsteknologi fx teknologibiblioteket.

Netværkspartnere fra forskning og uddannelse

Komiteen for Sundhedsoplysning

Vi udbyder bl.a. mestringsindsatserne LÆR AT TACKLE i størstedelen af Danmarks kommuner. Indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er en evidensbaseret pårørendeindsats, der styrker trivsel og forebygger stress og depression hos pårørende til mennesker med fx demens eller depression mm. Komiteen for Sundhedsoplysning laver sundhedsoplysning og mestringsindsatser for hele den danske befolkning. Komiteens hovedaktiviteter er projektudvikling, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, kursusvirksomhed og foredrag samt udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer.

ILAG – Institut Leistung Arbeit Gesundheit

Institut Leistung Arbeit Gesundheit (ILAG) er et uafhængigt institut for anvendt samfundsvidenskabelig forskning, som har tæt kontakt til universiteter og andre videregående uddannelser. ILAG understøtter organisationer i udformningen af økonomiske og humane arbejdsvilkår.

University College Lillebælt

University College Lillebælt tilbyder uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske og omfatter desuden Efter- og Videreuddannelsen samt Center for Undervisningsmidler. Dertil kommer udvikling af viden inden for velfærdssamfundets kerneområder.

Virksomheder og industrielle netværk partnere

Applicator

Applikator har blandt andet udviklet en række kommunikationsløsninger til pleje- og omsorgssektoren under navnet Dialog-net. Det er løsninger, der forbedrer og effektiviserer kommunikationen både internt og eksternt. De forskellige løsninger i Dialog-net kan både tale sammen og implementeres hver for sig.

BRANE ApS

BRANE ApS er en dansk virksomhed, der udvikler udstyr til automatisk registrering af døgnrytme og søvnmønstre. Formålet er at give plejepersonale objektive data om borgernes trivsel og velvære, så de kan optimere plejen. BRANE’s produkt, DEMOS-10, er dedikeret til døgnrytmemåling af borgere med demens.

Chromaviso A/S

Vi har siden 2006 specialiseret os i sundhedsfremmende lys til sundheds-og plejesektoren. Chromaviso Døgnrytmelys er en evidensbaseret velfærdsteknologi, som er skræddersyet til borgere med demens samt personale. Døgnrytmelyset følger det naturlige lys samt understøtter døgnets gang med aktiviteter i løbet af dagen og de gode søvnvaner om aftenen og natten. Det er tilpasset den enkelte afdelings rytme og behov. Mere end 100 kommuner og hospitaler anvender i dag Chromaviso Døgnrytmelys som en del af demens-indsatsen – med en forskningsdokumenteret effekt på depression, træthed, søvn, medicinforbrug, urolig adfærd, ambuleringer, orienteringsevne, generel trivsel og energi.

Datendienst Kiel Uwe Grigat und Oliver Seegatz GbR

Datendienst Kiel Uwe Grigat und Oliver Seegatz GbR tilbyder rådgivning og løsninger om klient management, IT-sikkerhed og udvikling af software og databaser, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Derved udvikles skræddersyede løsninger, som støtter en uafhængig drift.

DoseSystem

DoseSystem ApS er en virksomhed, som har udviklet en integreret medicinhusker til personale og borgere kaldet DoseSystem. Dette system gør borgere mere selvhjulpne med et pålideligt huskesystem og giver samtidig overblik for plejepersonale i hjemmeplejen, på plejehjem og bosteder.

Ergolet

Ergolet leverer funktionelle, innovative mobilitetsløsninger inklusive loftliftsystemer, mobile løftere, ståløftere og badeløsninger. Løsningerne er sikre og lette at bruge i alle plejesituationer – i hjemmet, på hospitaler og på alle andre typer af omsorgsinstitutioner.

Evondos

Evondos har udviklet et automatisk medicindispensersystem. Målgruppen er personer med kroniske sygdomme, demens eller generelt mennesker, der modtager hjemmepleje. Systemet består af en medicindispenserrobot og et telecare-system.

GDV Technology A/S

GDV Technology A/S er en dansk producent af medicinsk udstyr til immobile patienter. Virksomheden blev grundlagt i 2014. Vi producerer Careturner, som er en patenteret løsning vi har udviklet i samarbejde med danske læger, sygeplejersker og eksperter. Produktet forhindrer liggesår, reducerer tunge løft og frigiver ressourcer. Careturner blev introduceret på danske plejehjem i 2016 og sælges i dag også i Sverige, Norge, Finland og Holland. Careturner blev testet og godkendt af TÜV i 2017.

Gloria Mundi Care

Gloria Mundi Care har fokus på at finde velfærdsteknologiske løsninger, som forbedrer og letter hverdagen for borgere og omsorgspersoner. Vi har særligt specialiseret os i innovative løsninger, der øger livskvaliteten for borgere med demens, ASF, ADHD, HS, hjerneskade m.v. ved brug af forskellige hjælpemidler til kognitiv og sensorisk stimulation samt rehabilitering.

Hudevad Care System A/S

Hudevad Care er en virksomhed, der har specialiseret sig i at udvikle hygiejniske varmeløsninger. Gennem et innovativt design bidrager virksomheden til at reducere antallet af sygehuserhvervede infektioner, og er dermed med til at skabe et sikrere patientmiljø samt et øget kvalitetsniveau i sundhedsvæsnet.

Human Tech

Human Tech er totalleverandør af intelligente stemmestyrede boligløsninger og tager ansvaret for hele leverancen inklusiv opstart, konfiguration og den afsluttende systemtest. Teknologien bygger på mere end 25 års erfaring i udvikling og implementering af intelligente systemer.

izinga ApS

Izinga leverer projektbistand til test og implementering af velfærdsløsninger, som letter arbejdsgange og eliminerer behovet for dokumentation og administration, mens værdighed for borgerne opretholdes. I samarbejde med Complient Concept leverer izinga ApS projektbistand til bl.a. Mobility Monitor, et vurderingsværktøj til brug ved pleje på hospitaler og plejecentre, der hjælper fagfolk med hurtigt og objektivt at bestemme plejebehovet, undgå tryksår og faldulykker samt fremme sunde søvnmønstre.

Mobilize Me

Mobilize Me har siden 2012 udviklet specialiserede digitale værktøjer i tæt samarbejde med institutioner med speciale inden for demens, senhjerneskade, autisme og andre kognitive forstyrrelser. Værktøjerne hjælper borgere til at få en selvhjulpen hverdag og forbinder borgernes støttenetværk som familie, pårørende og fagpersoner, så de kan støtte borgeren med én fælles indsats.

Netcon interactive GmbH

Netcon interactive Gmbh rådgiver virksomheder inden for digitalisering og hjælper dem til at anerkende og udnytte de muligheder, der findes på området. Netcon interactive Gmbh har mange års erfaring og ekspertise i at udvikle skræddersyede løsninger i samarbejde med sine kunder.

Nodits GmbH

Nodits GmbH rådgiver læger, pleje- og sundhedsfaciliteter samt pårørende om nyttige IT-løsninger og alle spørgsmål om it og sundhedssystemet. Siden oktober 2017 er Ondits eneforhandler for Tovertafel.

Pressalit

Pressalit A/S er en dansk, famileejet virksomhed grundlagt i 1954. I dag er Pressalit en af Europas førende virksomheder inden for eksklusive toiletsæder og badeværelseløsninger til personer med handicap.

RotoBed

RotoBed® er unikke roterende plejesenge. Borgere med smerter og /eller bevægehandicaps kan klare sig selv derhjemme – eller gå fra to hjælpere til én. Beboere får højere livskvalitet, plejere får bedre arbejdsmiljø, og plejehjemmet opnår store besparelser. Dansk design af høj kvalitet, fremstillet af bæredygtige og langtidsholdbare materialer.

Stella Care

Stella Care har siden 2012 leveret GPS trackere til mennesker med demens. Målet med GPS’erne er at sikre at demensramte ikke forsvinder sporløst. Det giver frihed for mennesket med demens, og tryghed for pårørende og plejepersonale. GPS’en kan nemt lokaliseres gennem en app eller på computeren, hvis personen ikke er vendt hjem.

Tele Call

Tele Call har siden 2005 specialiseret sig i enkle telefoner til ældre og handicappede. Tele Call tilbyder en bred vifte af velfærdsteknologiske hjælpemidler heriblandt smartphonen DoMyDay, som er udviklet via brugerdreven innovation og i tæt samarbejde med førende eksperter inden for senhjerneskade og demens.

Tovertafel

Siden oktober 2017 er NoDITS salgspartner af Active Cues Tovertafel.<br /> TOVERTAFEL, bryder igennem demente menneskers apati. Har du interesse i at skabe lykkelige oplevelser til for eksempel din plejehjems beboer i midterste og sene stadier af demens? Interaktive lysprojektioner af Tovertafel Original bryder igennem apati og giver glæde til demensramte, med at stimulere sanser og motivere til bevægelse. Spillene er udviklet videnskabelig og kan spilles alene eller med op til 8 beboer.

Wellness Nordic

Wellness Nordic i Humlebæk er Panasonics officielle distributør af velværeprodukter i Norden. Desuden arbejder Wellness Nordic inden for velfærdsteknologi med hjælpemidler til kognitiv og sensorisk stimulation fx til borgere med demens, ADHD, Autisme Spektrum Forstyrrelser og hjerneskade.