Internationale highlights fra demenskonference: Teknologibaseret demenspleje


Demens har en kæmpe betydning. Ikke kun for dem, der er ramt af demens, men også deres pårørende. En demenskonference i Demantec, Technology-based dementia care, den 11. oktober 2017 under den danske videnfestival WHINN, Week of Health and INNovation, satte fokus på emnet. ”Gennem læring og uddannelse kan vi undgå, at demente bliver stigmatiseret og ’sat i kasse’,” lød det fra Karin Lind-Mörnesten, Swedish Care International.


47 millioner mennesker verden over lever i dag med demens. I 2050 vurderer eksperter, at tallet er steget til 131 millioner på verdensplan, mens udgifterne i forbindelse med demens vil være tredoblet i 2050. Demens har er ikke kun en udfordring for samfundet, det har også kæmpe betydning for dem, der er ramt af demens og deres pårørende.

En international demenskonference i Demantec, Technology-based dementia care, den 11. oktober 2017, præsenterede den nyeste viden, erfaringer og praksis inden for demenspleje. Gæstetalere fra Sverige, Skotland, England og Danmark delte ud af nogle af de fremmeste eksempler på god demenspleje i Europa, med praktiske tips til et bedre liv med demens – for både sundhedspersonale, pårørende og demente.

– Vi har alle et ansvar og en rolle i at udbrede kendskab og overføre viden om demens som en sygdom, der påvirker mere end den syge. Gennem læring og uddannelse kan vi undgå, at demente bliver stigmatiseret og ’sat i kasse’, sagde Karin Lind-Mörnesten, CEO for Swedish Care International under sit oplæg.

Digitale værktøjer øger livskvaliteten for den demente

Swedish Care International arbejder for at sprede og implementere ny viden om demens og uddanner personale og pårørende til at håndtere de særlige behov og udfordringer en dement borger har. Via digitale værktøjer, som e-læringsplatforme og apps til smartphones, hjælper Swedish Care International både professionelle, pårørende og demente til at øge livskvaliteten for den demente.

Der er p.t. ingen udsigt til helbredelse af demens, men der er et stigende fokus på, hvordan den rette pleje kan gøre livet med demens bedre. Både for de pårørende og for de mennesker, der er ramt af demens.

– Gennem teknologi kan vi nå meget længere ud og nå flere samfundsgrupper. Teknologien kan hjælpe med at uddanne og give viden om, hvordan mennesker med demens stadig kan få et godt liv, trods deres demens, hvis blot vi samarbejder på tværs, pointerede Karin Lind-Mörnesten.

Swedish Care International baserer deres arbejde på fire grundlæggende principper https://sci.se/services/certifications/silviahemmet/, som også er hjørnestene i Stiftelsen Silviahemmet http://www.silviahemmet.se: Personcentreret pleje (symptomkontrol), teamwork, støtte til pårørende og god kommunikation.

Teknologien skal tilpasses den enkelte 

Donna Henderson fra Scottish Centre for Telehealth and Telecare har mange års erfaring med digital sundhed, pleje og arbejdet med demens. Under sit oplæg på demenskonferencen tog hun bl.a. deltagerne med 10 år tilbage i tiden og viste, hvordan udviklingen inden for demenspleje har været frem til i dag, og hvad der venter i fremtiden.

– Gennem de sidste 10 år er der sket en stærk udvikling, ikke kun på den tekniske del, men også i at sætte pleje af den demente i fokus. Og det sker i samarbejde med sundhedspersonalet, samfundet og de pårørende. Uden dem, har vi en stor udfordring, der bliver svær at løfte, sagde Donna Henderson.

I Skotland retter Scottish Centre for Telehealth & Telecare især indsatsen mod tre områder: Telecare-sessioner, hvor borgere med behov kan få hjælp via telefon eller computer; også over store afstande. POD, Products On Display, hvor hjælpemidler bliver fysisk udstillet på ressourcecentre. Og endelig træning og videndeling med pårørende om, hvordan teknologi kan hjælpe dem i hverdagen – både for dem selv og for den demente.

– Teknologien er her, men den skal tilpasses det enkelte individ, sagde Donna Henderson.

Fremtiden for mennesker med demens set i internationalt perspektiv

Alle oplægsholdere og eksperter på dagen var enige om, hvor indsatsen fremover skal være, hvis mennesker med demens, pårørende og sundhedspersoner, skal give optimale vilkår for et godt liv med demens. Følgende punkter blev nævnt som vigtige fokusområder i forhold til teknologidrevet demenspleje:

  • Viden om og bedre kendskab til sygdommen demens
  • Mere træning og uddannelse af pårørende og sundhedspersonale
  • Videndeling af både fejl og successer; lokalt, nationalt og globalt
  • Brug af teknologi begrænses ikke af alder – ældre kan også håndtere teknologi

– Den globale udfordring lige nu er, hvordan vi kan blive endnu bedre til at videndele og udveksle erfaringer rent fagligt og professionelt, så alle, der arbejder i teams omkring demente, kan få flere idéer og lære mere omkring mennesker med demens, sagde Karin Lind-Mörnesten.

Hent materiale fra de forskellige oplægsholdere fra dagen ’Teknologidrevet demenspleje’

https://www.welfaretech.dk/arrangementer/materiale-fra-arrangementer/2017/oktober/trends-in-dementia-research-and-technology-based-care (engelsk)

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?