Go-to-Guide til successfuld og bæredygtig implementering af velfærdsteknologier til mennesker med demens


Syddansk Sundhedsinnovation præsenterer implementeringsguiden ”Implementing Assisted Living Technologies in a Dementia ContextA Go-to-Guide for your Implementation Journey”.  Guiden bygger på behovsstudier og testforløb af to teknologier på danske og tyske plejehjem. Resultat blev fremlagt på Demantecs afslutningskonference den 28. november 2018.


Af: Syddansk Sundhedsinnovation

Demantecprojektet startede i foråret 2016 med et hav af forventninger og en stærk vision, om at skabe bedre omsorg og livskvalitet til demente på plejehjem på tværs af den dansk-tyske grænse ved hjælp af velfærdsteknologi. Resultaterne fra projektet blev præsenteret på en officiel konference ved Flensborg University of Applied Sciences den 28. november 2018. Til konferencen var der næsten 200 gæster fra tyske og danske plejecentre, sygehuse og virksomheder som udvikler velfærdsteknologier.

Diverse forskningsinstituttioner på tværs af grænsen var også repræsentret. Dagen blev indledt med networking og et musikalsk klaverindslag, hvorefter de enkelte arbejdspakker i Demantec præsenterede deres indsigter og resultater til det spændte og mangfoldige publikum. Da konferencen blev holdt i forbindelse med en tysk kongress i ældre- og sundhedsforskning (Geriatriesymposium) bød eftermiddagens program på indslag om den nyeste forskning omkring diagnosticering og forebyggelse af demenssygdomme og behandling og pleje af demente borgere, som er indlagt på sygehus.

Syddansk Sundhedsinnovation, som er arbejdspakkeleder af arbejdspakke 5 ’Test og implementering af to teknologier til mennesker med demens på danske og tyske plejehjem’, præsenterede deres resultater i form af en implementeringsguide. Go-to-Guiden beskriver ved hjælp af faser den rejse, som en virksomhed og et plejehjem skal tage del i, for at skabe den gode implementering; en implementering som ikke kun viser success på kort sigt, men har evnen til at blive vedholdende og bæredygtig i sidste ende.

Hvorfor tage fat i den lange ende?

Ofte bliver implementering tænkt som en hurtig og enkel proces hvor der installeres en aftalt teknologi på for eksempel et plejehjem på baggrund af  ”det, man havde snakket om på nogle tidligere møder” mellem plejehjemslederen, kommunen og virksomheden. Men helt så enkelt er det sjældent, som Syddansk Sundhedsinnovation kunne vise på baggrund af de studier projektteamet havde foretaget og de erfaringer de har gjort sig i løbet af Demantec projektet.

”En implementeringsproces består af en række læringer, evalueringer og justeringer hen ad vejen – det er  er så at sige en iterativ proces og det kræver et tæt samarbejde samt tid og prioritering fra både plejehjem og virksomhed”, lyder det fra Kirsten Springborg, projektkoordinator for velfærdsteknologi fra Aabenraa Kommune og projektpartner i Demantec.

På baggrund af både behovsafdækning, analyse og test og evaluering af de to teknologier Life-Manager og IntelligentCARE på tyske og danske plejehjem anbefaler Syddansk Sundhedsinnovation at dele implementeringsprocessen op i 7 faser [Billede 2]. Faserne beskriver en længere rejse som virksomheden og plejecentret skal deltage i, for at sikre den optimale og bæredygtige implementering af velfærdsteknologi i en demenskontekst.

Tid til forberedelse og et brugerdrevet mindset er essentielt

Når man læser Go-to-Guiden, og har lagt et projekt op imod sit overordnede framework [fase 1 i Go-to-Guide], vil man kunne se at implementeringen altid bør starte med et behov [fase 2 i Go-to-Guide]; brugernes behov bør styre den retning man vil gerne gå som virksomhed og/ eller plejehjem. Det betyder, at begge partere bør få så mange og så dybdegående indsigter fra feltet som overhovedet muligt og derefter bearbejde dem i fællesskab, gerne ved at invitere personalet og pårørende/ demente med ind til en analyse/ forståelses workshop [fase 3 i Go-to-Guide].

Alt efter hvad behovsafklaringen viser udvælges den/de relevante teknologier.
Efterfølgende skal der gennemføres en pilot-test, hvor forskellige scenarier gennemspilles og hvor plejepersonalet, som arbejder med mennesker med demens i dagligdagen, skal inddrages og bidrage med input og have indflydelse på den endlige installation/ implementering af teknologien [fase 4 i Go-to-Guide]. Pilottesten sandsynliggør, at brugsscenarier er blevet forstået og teknologien er tilpasset i forhold til arbejdsgange i hverdagen på et plejehjem. Her kan med fordel testes på mindre skala f.eks. på et værelse/ afdeling med få brugere.

Efter evaluering af test/testscenarier [fase 5] kan plejehjemmet og virksomheden implementere teknologien, som indeholder både opsætning og oplæring i brug af teknologien til hele personalet, samt fortsat tilstedeværelse og supportfunktion på virksomhedens side [fase 6]. Små fejl og fejlinterpretationer/ -håndteringer kan nemlig betyde meget i forhold til teknologiens tilstrækkelige virkemåde og potentiale. Processen afsluttes med den endelige evaluering, efter at justeringerne er blevet implementeret, og et genbesøg i den tidligere aftalte plan for en kontinuerlig supportfunktion og opfølgning efter nogle måneder [fase 7].

Syddansk Sundhedsinnovations implementeringsguide er blevet modtaget meget positivt fra  både virksomhederne og kommunerne/ plejecentrene, idet den er allerede blevet sendt ud til forskellige interessenter udenfor Demantec projektets eget netværk.

”Hos Life-Partners har vi sendt Go-to-Guiden videre til vores forhandler i Østrig, så han på den måde er bedre forberedt på, hvad en implementeringsproces indebærer og hvilke faser vi skal igennem for at få en succesfuld implementering”, lyder det fra Lars Mathiesen Jessen, direktør for Life-Partners, som er én af de to virksomheder der har deltaget i Demantec projektet og testet deres innovative teknologi i et plejehjemskontekst.

Projektteamet fra Syddansk Sundhedsinnovation kunne ikke have leveret på opgaven med Go-to-Guide i Demantec uden de partnere i projektet, som har åbnet deres døre til mange dages kvalitative og kvantitative studier (på Plejecenter Grønningen, Gotthard-und-Anna-Hansen Stift og Pflegezentrum Techau). Partnerene har også deltaget på co-creation workshops, som har understøttet implementeringsforløbet både logistisk og metodisk, samt stillet to teknologier fra Life-Partners og IntelligentCARE til rådighed for at blive testet og evalueret. Til dem sender teamet en stor tak.

Kom til inspirationsdag i februar og del dine erfaringer

Deltag i en inspirationsdag om implementering af velfærdsteknologi til demente på plejecentre. Nøgleordet er ”Implementering” og hovedformålet på dagen er at give virksomheder og plejecentre inspiration til en succesfuld og bæredygtig implementeringsproces. Kom med, bliv inspireret, få ny viden og del dine bedste implementeringsråd.

Målgruppe: virksomheder, der udvikler og implementerer velfærdsteknologi til plejesektoren, plejecentre og andre interesserede fra kommuner og regioner.

Hvornår: den 07.02.2019 fra kl. 10:00 til 16:00 (med ankomst og morgenmad kl. 9:30) ved Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10G, Odense.

Ønsker du flere informationer, kontakt Lise Ringkvist, lru@rsyd.dk, mobil 29248981.

Program er offentliggjort på demantec.eu og syddansksundhedsinnovation.dk

Tilmeldingslinket finder du her eller i programmet.

Yderligere oplysninger

Go-to-Guide blev udviklet som del af Demantec’s arbejdspakke 5 af Syddansk Sundhedsinnovation. Download Go-to-guiden her eller find den på Demantec’s hjemmeside.

For yderlige information kontakt venligst Lise Ringkvist, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, T. +45 2924 8981, lru@rsyd.dk.

Om Demantec

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Få mere at vide på demantec.eu

Interesseret i yderligere oplysninger om projektet?