En samtale med Demantecs teknologipartnere

Hos Demantec fokuseres der i forbindelse med forlængelsen af projektet på behovene og kravene fra pårørende til mennesker med demens til understøttende, innovative teknologier. Derfor har vi interviewet Lars Jessen (Life Partners A/S) og Anders Stæhr (Boblberg.dk) for at få mere at vide om projektets koncepter til plejende pårørende.

Demantec: Lars Jessen, I har fra starten af været med i Demantec og deltager nu også i forlængelsen: Hvad var det, der motiverede jer mest til det?
Lars Jessen: Vores største motivation var og er det nye fokus på de pårørende og spørgsmålet om, hvordan vi kan hjælpe dem med at kommunikere og planlægge sammen med plejepersonalet på en bedre og mere effektiv måde. For der findes mange pårørende til mennesker med demens (MmD), som på grund af plejeaktiviteterne kun i begrænset omfang har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. I det kommende projektafsnit skal der testes digitale kommunikationsløsninger som f.eks. video- og telemonitoring, som vi mener, er meget interessante og lovende.

Demantec: Hvilke erfaringer har indtil videre været de mest værdifulde for jer?
Lars Jessen: Den store forskel i kulturerne og strukturerne. Danmark er fuldstændig anderledes end Tyskland. Men det, jeg har lagt mærke til i den forbindelse, og det er det interessante ved det, det er, at befolkningerne i begge lande står over for de samme problemer.

Demantec: Anders Stæhr, i forbindelse med den nylige forlængelse er I kommet til som ny partner i Demantec. Hvordan blev I opmærksomme på projektet?
Anders Stæhr: Vi deltog i et Demantec-arrangement, som vi var blevet inviteret til af Welfare Tech.
Efter dette arrangement blev vi spurgt af Karen Lindegaard (Welfare Tech) om det var et interessant projekt. Det syntes vi bestemt og efter et par møder med projektgruppen blev vi inviteret med.

Demantec: Hvad gjorde udslaget?
Anders Stæhr: Vi mener, at de udfordringer pårørende til MmD, som projektet beskæftiger sig med, er meget vigtige, og vi er i forvejen aktive indenfor dette område. I forlængelsen er det borgerne og implementeringen ud til brugerne, der bliver fokuseret på. Med vores knowhow vil vi gerne bidrage til at skabe digitale løsninger for pårørende til MmD, som skal hjælpe med at øge deres livskvalitet.

Demantec: Lars Jessen, du nævnte indledningsvis, at projektets fokus er blevet flyttet i forbindelse med forlængelsen. Hvorfor er en undersøgelse af behovene og kravene fra pårørende til MmD så vigtig?
Lars Jessen: Politikerne, erhvervslivet og også især manglen på faguddannet arbejdskraft sørger for, at alle implicerede parter er begyndt at overveje, hvordan mennesker kan bo selvstændigt i deres eget hjem så længe som muligt. Her har undersøgelser påpeget den særlige belastning af pårørende på grund af stress, sygdom og en ikke særlig afbalanceret work-life-balance. Derfor er det meget interessant at kunne bruge et projekt som Demantec til at undersøge, hvordan vi kan hjælp de pårørende. Derudover fokuserede også den tidligere danske minister for sundhed og innovation på emnet, som gjorde, at der ud over det hjælpende aspekt også aftegner sig et stort forretningspotentiale for os.

Demantec: Anders Stæhr, I tilbyder allerede en teknisk løsning i Danmark med navnet „Boblberg“. Den har haft succes med at understøtte mennesker i at deltage mere i sociale aktiviteter – hvordan fungerer det helt præcist?
Anders Stæhr: Boblberg er en digital platform, som fungerer webbaseret, så alle kan få adgang til den. Hvis man opretter en bruger og logger sig på, så er det ligesom en opslagstavle, hvor man kan finde andre mennesker ud fra interesser, støtte omkring sårbare emner eller dele sine egne. På den måde kan man finde andre fra lokalområdet eller egen region, som har de samme interesser og således skabe et fællesskab, hvor det er interesser eller aktiviteter, der står i centrum. Det gør det nemmere at finde ligesindede med de samme interesser, så der kan opstå nye fællesskaber. Pt. benyttes platformen allerede af flere end 230.000 danskere.

Demantec: I forhold til det har „Life-Manager“ i det første projektafsnit allerede med succes understøttet medarbejdernes kommunikation på plejehjem. Hvordan kan jeres teknologi hjælpe pårørende til mennesker med demens i deres daglige udfordringer?
Lars Jessen: Vi har mange kunder i Danmark, som allerede bruger vores telemonitoring- og messagingmoduler med succes. Vores hidtidige erfaringer viser, at anvendelsen af disse moduler giver mulighed for de pårørende at kommunikere tættere og nemmere med plejepersonalet. Den digitalt understøttede kommunikationsmåde passer også bedre ind i deres hverdag, som således motiverer til rent faktisk af bruge teknologierne.

Demantec: Og hvordan har Demantec indtil videre påvirket udviklingen af jeres teknologi?
Lars Jessen: Indtil nu har der endnu ikke været den helt store påvirkning. Men det vil ske i stigende grad, så snart de første direkte resultater om kravene fra pårørende til mennesker med demens til vores teknologi foreligger. Vi betragter det som en stor chance til at kunne videreudvikle teknologien skræddersyet til målgruppen.

Demantec: Inden for hvilket område kan du se det største potentiale?
Lars Jessen: Vores løsning er alt i alt allerede ret moden. Men lige nu ser jeg især et potentiale i at tilføje flere behovsorienterede funktioner til vores messagingmodul.

Demantec: Hvad er dine forventninger, Anders Stæhr? Hvordan vil jeres teknologi og dens videreudvikling kunne understøtte de pårørende?
Anders Stæhr: Vores løsning hjælper de pårørende med at kunne tage en lille pause fra hverdagen, så de har mere overskud, når de skal passe familiemedlemmet med demens derhjemme. Derudover bliver de pårørende opfordret til at slutte sig sammen med andre i selvhjælpsgrupper, der er i den samme situation, så de ikke får følelsen af at være alene med deres daglige problemer. Vi ser også store muligheder her for alle implicerede parter i forbindelse med en behovsorienteret videreudvikling.

Demantec: Har I allerede samlet erfaringer i denne avancerede opsætning?
Anders Stæhr: Siden efteråret 2018 har vi været en del af OPI-SBB-projektet (Støttende Borger-Bobler), som er støttet af Den Europæiske Regionalfond og Syddansk Vækstforum. I dette projekt har vi oparbejdet en viden om, hvordan brugen af digitale selvhjælpsgrupper med pårørende og en faguddannet plejeperson kan øge værdien og styrke kommunikationen mellem de fysiske månedlige møder. Vores samarbejde i Demantec-projektet skal føre til, at vi får flere erfaringer i forbindelse med anvendelsen af Boblberg til understøttelse af pårørende i Assens kommune.

Demantec: Anders Stæhr, Boblberg er i øjeblikket tilgængelig på dansk og engelsk. Kommer der også en tysk version?
Anders Stæhr: Ja, der kommer en tysk version. Vores IT-udviklingshold arbejder i øjeblikket på det, og vi håber at kunne lancere den i løbet af i år.

Demantec: Lars Jessen, Anders Stæhr, hvad er visionen på den lange bane i forhold til videreudviklingen af jeres produkter? Og hvordan kommer mennesker, som direkte eller indirekte er ramt af demens, til at få gavn af dem?
Lars Jessen: Vi ønsker at gå forrest på områderne telemonitoring og telemedicin samt inden for kommunikation og planlægning. Derfor vil vi fokusere vores udvikling på disse områder. Med integrationen af monitoring og målinger og udvekslingen af disse data får de pårørende en ny og set fra vores synspunkt forbedret mulighed for at kommunikere med læger og faguddannet plejepersonale.

Anders Stæhr: Vi ønsker at hjælpe mennesker i udfordrende og belastende situationer – især, hvis der ikke findes nogen regionale understøttelsestilbud. I øjeblikket arbejder vi på flere perspektiver for Boblberg for at kunne understøtte pårørende endnu bedre. Det omfatter bl. a generel information, lovgivning, kurser og aktiviteter i nærområdet.

Demantec: Mange tak for interviewet.

Demantec er finansieret af Interreg -Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?