Vi kan lære af hinanden på tværs af grænsen

Ny viden om demenssygdomme og udveksling af erfaringer på tværs af den dansk-tyske grænse var i højsæde, da Demantec holdt netværksarrangement onsdag den 14. juni 2017. Dagen viste med stor tydelighed, at vi har meget at lære af hinanden.

Artikel af Mette Pawlik Olesen, mpo@aabenraa.dk, Aabenraa Kommune

Det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec, inviterede for tredje gang til netværksarrangement onsdag den 14. juni 2017. Programmet var spækket med oplæg om demens, og hvordan pleje, behandling og støtte til mennesker med demens foregår specifikt i Tyskland.

  • Jeg tog rigtigt meget med hjem fra arrangementet. Der er bestemt meget, vi kan lære af hinanden på tværs af grænsen. I Tyskland er de langt fremme i forhold til den måde, de arbejder forebyggende med demens, deres arbejde med frivillige og den måde hvorpå de støtter pårørende til mennesker med demens, siger Kirsten Springborg, der er velfærdsteknologiprojektleder i Aabenraa Kommune og projektdeltager i Demantec-projektet:
  • Til gengæld har de ikke den samme tradition for og erfaring med at integrere relevant teknologi i plejen af mennesker med demens eller at bruge teknologien til at give mennesker med demens mulighed for at klare sig selv og leve et godt og aktivt liv trods sygdommen. Derudover er det langt mere kompliceret for borgere i Tyskland at søge og få bevilliget et hjælpemiddel end det er i Danmark.

Fælles udfordring – forskellige løsninger

Demens er en stor udfordring i både Tyskland og Danmark og overskriften for arrangementet var udfordringer i plejen af demensramte, og hvordan man i Tyskland konkrete arbejder med dette. Med det fokus fik deltagerne mulighed for at høre oplæg af en lang række fagpersoner, bl.a. en præst, en fysioterapeut, en oversygeplejerske, medarbejdere inden for familiær pleje (Familiale Pflege), en leverandør af hjælpemidler, en leder af et demensplejehjem og mange flere.

Et særligt fokus i Tyskland på at støtte de pårørende, og det fælles fokus, der er i både Tyskland og Danmark på, hvordan man kan skabe et demensvenligt samfund, er noget af det, Kirsten Springborg bed allermest mærke i:

  • Den organisering og den indsats, de har i Tyskland omkring familiær pleje, gør, at de når rigtigt langt i forhold til at støtte de pårørende gennem bl.a. sociale aktiviteter, men ikke mindst med viden og uddannelse, som giver de pårørende mulighed for at handle i den situation, de nu står i, fortæller hun.
  • Vi arbejder på begge sider af grænsen på, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at rumme mennesker med demens, være med til at påvirke holdningen til demens og tage et fælles ansvar for at give mennesker med demens et godt liv. Det handler rigtigt meget om, at vi skal være endnu bedre at udbrede viden om demens og lære samfundet om, hvordan man skal forholde sig til mennesker med demens, siger Kristen Springborg.

Netværksarrangementet blev holdt som del af Demantec hos DIAKO I Flensborg. De fleste deltagere var fagpersoner inden for plejeområdet fra den tyske side af grænsen, men også danske fagpersoner og virksomheder deltog i arrangementet.

Forfatter: Mette Pawlik Olesen, mpo@aabenraa.dk, Aabenraa Kommune

 

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?