Demente cykler i kendte omgivelser

Beboerne på plejehjem i Aabenraa Kommune motionerer ben og hjerne på én og samme tid, når de cykler en tur med udsigt til kendte omgivelser helt uden at forlade plejehjemmet. Det har særlig god effekt hos beboere med demens, fordi de på den måde motiveres til at dyrke motion, samtidig med de får stor glæde ved, at minder kaldes frem.   

Af Mette Pawlik Olesen, mpo@aabenraa.dk

Fire plejehjem i Aabenraa Kommune har taget en løsning i brug, som i al sin enkelthed går ud på, at beboerne cykler på en motionscykel, mens en film fra fx deres barndomsby afspilles på en skærm foran cyklen.

– Det er enkelt, og det gør en enorm forskel i hverdagen for beboerne. Hvis man lider af demens, kan det være svært at fastholde motivationen til at bevæge sig, hvis man ikke ved, hvor man er henne, siger Anne Pagh, velfærdsteknologikonsulent, Aabenraa Kommune.

Selv om løsningen i sig selv er enkel, har den stor effekt. På plejehjemmet Grønningen cyklede 20 beboere de første 3 uger hele 112 kilometer til sammen. Og den træning er bestemt nødvendig. For til september deltager beboerne VM i cykling for plejehjembeboere. Det er en international event, som afholdes på samme tid som VM i cykling i Bergen i Norge, hvor plejehjem i en række forskellige lande deltager og beboerne konkurrerer mod hinanden på motionscykler.

Gode erfaringer og synlige resultater
Cykelløsningen giver særligt beboere med demens motion i hverdagen. Når en dement beboer cykler en tur gennem barndommens gader, aktiveres gamle minder i langtidshukommelsen. Det giver øjeblikke af glæde og genkendelse. Med cyklen og de små film får plejehjemsbeboerne på en og samme tid gode oplevelser og fysisk aktivitet.

Aabenraa Kommune har allerede gode erfaringer med løsningen, som nu er i brug på halvdelen af kommunens plejehjem. Erfaringerne viser blandt andet, at beboerne reducerer risikoen for fald, kan reducere mængden af medicin, sover bedre og har mere lyst til at deltage i socialt samvær med andre.

De gode resultater og selve løsningen blev præsenteret for deltagerene i det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec. I juni 2016 besøgte de plejehjemmet Rise Parken i Aabenraa, i forbindelse med Demantec’s kick-off konference, og så, hvordan man her bruger flere forskellige teknologiske løsninger i plejen af demente. Og interessen for cykel-løsningen og plejehjemmets erfaringerne var stor; både hos deltagerne fra de danske og de tyske plejehjem.

Teknologi – en naturlig del af hverdagen
Aabenraa Kommune arbejder målrettet med, hvordan velfærdsteknologi og nye løsninger kan være med til at øge livskvaliteten for mennesker med demens. Cykelløsningen er blot ét eksempel på en af de mange velfærdsteknologier på demensområdet, som bliver afprøvet, implementeret eller videreudviklet i kommunen.

Resultaterne og erfaringerne med brugen af velfærdsteknologier deler kommunen gerne ud af. Dørene står altid åbne for virksomheder såvel som andre kommuner og plejehjem, der gerne vil have indblik i, hvordan Aabenraa Kommune bruger og udvikler nye løsninger til de kommunale serviceopgaver. Kommunen er derfor også en selvsagt partner i Demantec, med henblik på at dele viden og finde inspiration til nye metoder på tværs af den dansk-tyske grænse.

Yderligere information
Ønsker du yderligere information om cykelløsningen eller Aabenraa Kommunes arbejde med velfærdsteknologi er du velkommen til at kontakte Anne Pagh, velfærdsteknologikonsulent i Aabenraa Kommune, T. +45 7376 7289, akpa@aabenraa.dk.

Aabenraa Kommune deltager i Demantec, som er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi.

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?