Demensnetværk i Slesvig-Holsten


I den tyske delstat Slesvig-Holsten er 2% af befolkningen ramt af demens. Det kræver ekstra opmærksomhed og ikke mindst hjælp fra mange institutioner, forvaltninger, foreninger, kommuner og delstatsregeringen. Kort sagt et godt netværk!


Demens er stadig et tabubelagt emne, da personligheden ændrer sig med sygdommen og lysten til social kontakt hurtigt mindskes. Patienten føler sig ofte alene og marginaliseret i forhold til det omkringliggende samfund og har svært ved at fastholde sociale relationer. For at imødekomme dette er der etableret mange netværk i Tyskland, herunder også i Slesvig-Holsten, som kan understøtte den demente og de pårørende. Her kan især nævnes Alzheimergesellschaft (Alzheimerforeningen), som er særdeles aktiv i hele Tyskland, heriblandt også i Slesvig-Holsten.

Slesvig-Holsten er Tysklands nordligste delstat og med sine 2,8 millioner indbyggere den 9. største af Tysklands i alt 16 delstater. Aktuelt er godt 58.000 mennesker diagnosticeret med demens i Slesvig-Holsten, svarende til 2% af den samlede befolkning eller 8,5% af befolkningen over 65 år. (Kilde: Demenzplan für Schleswig-Holstein erstellen und umsetzen http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/45/debatten/oa_48.html)

I årene 2012-2016 blev der etableret omkring 500 lokale netværk eller alliancer for mennesker med demens i Tyskland. Alliancerne har fokus på at etablere og fremme den bedste pleje for mennesker med demens og deres pårørende i deres nærområder. I Slesvig-Holsten er der i dag 13 lokale alliancer.

Se også hjemmesiden: Lokale Allianz für Menschen mit Demenz https://www.lokale-allianzen.de/startseite.html

En vigtig aktør i Slesvig-Holsten er kompetencenetværket Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein. Det er etableret under Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.; foreningen for selvhjælp til demens, der er sponsoreret af socialministeriet, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, i Slesvig-Holsten og Pflegekasse, der er en del af det tyske sygesikringssystem, hvor tyske borger er forsikret i tilfælde af et plejebehov.

Kompetenzzentrum Demenz støtter bl.a. etableringen af netværk mellem forskellige aktører i delstaten og fremmer udviklingen af nye koncepter til pleje. Kombinationen af kompetencer, viden og information er en vigtig byggesten i kompetencenetværket og omhandler primært registrering, løbende opdatering og udgivelse af delstatens aktuelle tilbud til personer med demens.

Se mere på hjemmesiden Kompetenzzentrum Demenz: www.demenz-sh.de

Alzheimerforeningen i Slesvig-Holsten er også en aktiv medspiller i overvågningen af demensplanen. Foreningen blev etableret i 2004 af Socialministeriet, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein, netop med det formål at oprette en demensplan for Slesvig-Holsten og dertil etablere et kontor.

Demensplanen er et krav fra delstatens parlament, initieret af sundhedsministeriet. Den gælder derfor som en politisk forpligtelse. Planen sikrer, at delstatens plejesektor kortlægges, og at kvaliteten i ydelserne videreudvikles. Kun på denne måde kan der etableres en behovsstyring og kortlægning af eventuelle fejl.

Demensplanen fokuserer på følgende tre indsatsområder:

  • Samfundets ansvar
  • Støtte til mennesker med demens og deres pårørende
  • Udformning af et plejesystem

Indsatsområderne belyser behovene for demensindsatser i Slesvig-Holsten og udstikker samtidig retningslinjer for, hvilke principper den nationale alliance for mennesker med demens, Allianz für Menschen mit Demens https://www.allianz-fuer-demenz.de/startseite.html, bør arbejde med. I Slesvig-Holsten betyder det et særligt fokus på ”plejeforsyningen”, og hvordan plejen når ud til mennesker i tyndt befolkede områder, hvilket er et kardinalpunkt i Slesvig-Holsten på grund af store landområder.

Læs mere på Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V: www.alzheimer-sh.de http://www.alzheimer-sh.de.

Demensnetværket i Slesvig-Holsten arbejder med mange aktører. Både for at gøre offentligheden opmærksom på problematikkerne omkring demens og for at oplyse beslutningstagerne om de særlige behov demensdiagnoser føre med sig. Herudover spiller uddannelse og videreuddannelsen af alle faggrupper en vigtig rolle i netværket, ligesom forskning og videreudvikling af plejestrukturer understøttes.

Demens er… – også i Slesvig-Holsten!

For yderligere information

Vil du vide mere om demensnetværkene i Slesvig-Holsten er du velkommen til at kontakte Claudia Erichsen, Gesundheitsregion Nord e.V., T. +49 0461 812 2103, claudia.erichsen@gesundheitsregionnord.de. Læs mere på www.gesundheitsregionnord.de
Du finder flere oplysninger om demenstal og demensindsatsen i Slesvig-Holsten på Kompetenzzentrum Demenz: www.demenz-sh.de http://www.demenz-sh.de

Se video: Robotten “Emma” besøger demenshjemmet i Gustav-Schatz-Hof i Kiel-Gaarden

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?