Demantec gæstede Kyndelmisse Lysfest i Sorø


Den 25. januar 2020 blev der afholdt Kyndelmisse Lysfest – som altid, den sidste lørdag i januar – i Sorø. Interreg var til stede med fire spændende projekter, herunder Demantec.


Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag, som hvert år falder på den 2. februar og traditionen tro arrangeres der Lysfest i Sorø på Sjælland på den sidste lørdag i januar måned. Midvinteren og dermed det kommende forår fejres af både byens indbyggere og tilrejsende.

Kendetegnende for lysfesten er, at arrangementet varer cirka fem timer, hvor der rundt om i gaderne er opsat fakler og lejrbål, lysprojektioner på huse samt et danse- og ildshow. I de offentlige bygninger, som f.eks. kirker, museer, skoler og idrætshaller, arrangeres forskellige udstillinger om temaet “lys”. På torvet er der sørget for kulinarisk velvære, hvor de besøgende kan nyde de typiske danske hotdogs eller supper ved lys og ild. Lysfesten afsluttes med et fantastisk fyrværkeri over Sorø Sø.

I byens indkøbscenter, Holberg Arkaden, blev der ud over lysfestlighederne også afholdt en messe, hvor institutioner inden for sundheds- og uddannelsesområdet præsenterede aktuelle projekter og teknologier. Talrige gæster cirkulerede rundt omkring i byen og besøgte messestandene hos Interreg, et EU-program til fremme af grænseoverskridende samarbejde mellem Tyskland og Danmark. Janna Lietz og Maribel Pfeiffer fra Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen (IEMG) på Hochschule Flensburg præsenterede projektet Demantec, hvor de talte med interesserede gæster og informerede dem om det igangværende projekt. Tre yderligere Interreg-projekter blev ligeledes præsenteret, og en stimulerende udveksling af erfaringer fandt sted, ikke bare med lysfestens gæster, men også med kolleger fra projekterne KursKultur 2.0, German Danish Innovation (GDI) samt NorDigHealth.

Maribel Pfeiffer og Janna Lietz fra Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen informerer om projektet Demantec

Også ved dette arrangement blev det tydeligt, hvor vigtigt det er at styrke det grænseoverskridende projektarbejde mellem Tyskland og Danmark, ikke bare for at kortlægge ligheder og forskelle, men også for at lære af hinanden.

Alt i alt var lysfesten og messen et meget vellykket arrangement, hvor festivitas og de sundhedsrelaterede projekter gik op i en harmonisk enhed. Demantecs stand var godt besøgt, og de besøgende udviste stor interesse for projektet. Dette arrangement ydede et værdifuldt bidrag til styrkelsen af netværkssamarbejdet og til gensidig udvikling mellem interesserede personer samt eksperter.

Demantec finansieres af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

Prof. Dr. Bosco Lehr

Hochschule Flensburg, IEMG

info@demantec.eu

www.demantec.eu