Demantec Netværkskonference


I januar måned afholdte Boblberg sammen med Røde Kors og Life-Partners en netværkskonference, omkring idégenerering af nye løsninger til støtte af pårørende, som dagligt bor og lever med en demensramt i hjemmet.


Tirsdag morgen d. 14. januar 2020 mødtes partnere, interessenter og organisationer til netværks-konference på Syddansk Universitet i Kolding, for at dele viden og erfaringer inden for området: ”Pårørende til borgere med en demenssygdom”.

Workshop

På dagen blev der præsenteret erfaringer fra tidligere projekter, heraf OPI-LDL, hvilket var med til at give startskuddet til sammen at kunne generere nye løsningsforslag, som kan benyttes af de pårørende i dagligdagen. Oplægget blev holdt af tidligere projektleder, Majbritt Rostgaard Evald som er Lektor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Majbritt belyste udviklingen fra at have fokus på den demensramte borger til at flytte fokus til den pårørende, som dagligt lever og bor med en demensramt i hjemmet.

Under oplægget blev der løbende spurgt ind til projektforløbet af deltagerne, som ledte videre til den første workshop omkring udvikling af nye idéer til løsninger, som kunne hjælpe den pårørende i hverdagen.

Presentation of the resultsVed den første workshop blev der arbejdet med de emner som forskningen fra FUAS (Flensburg University of Applied Sciences) har belyst er vigtige for de pårørende og kan have indflydelse på dem i hverdagen. Emnerne var ”Social Environment”, ”Personal Needs” og ”Support Services”.

Under workshoppen var der god dynamik blandt deltagerne som sparrede med hinanden om, hvad deres oplevelser med demensområdet har været. Samt kendskabet til de forskellige emner og hvordan deres fælles viden kan bruges til at udvikle nye løsninger der kan hjælpe den pårørende i hverdagen.

På baggrund af den første workshop blev der arbejdet videre til et Mini Design Sprint, hvor deltagerne var med til at idégenere og bygge specifikke løsninger til de pårørende.

Group work

Under denne workshop viste deltagerne entusiasme og bred viden om demensområdet med mange idéer og løsningsforslag til at udvikle både fysiske samt digitale løsninger, som kunne hjælpe de pårørende i hverdagen.

På billedet til højre ses byggeprocessen af en prototype for én af de udvalgte løsninger til de pårørende.

Group workDen sidste del af dagens workshop stod på et oplæg af Ulla Sthen Hansen fra Dansk Røde Kors, som fortalte om hvordan netværket mellem de pårørende, organisationer, kommuner og virksomheder har været hidtil og hvordan brugen af teknologiske løsninger inddrages mere i dag.

Under oplægget prøvede deltagerne kræfter af med, hvordan det er at stå i de pårørendes situation når et simpelt problem bliver sværere at løse i dagligdagen.

Ud fra dagens workshop var feedbacken fra deltagerne, at de gennem en kombination af viden fra oplæg og aktiv deltagelse i de to workshops, kunne finde frem til nye løsninger og til at hjælpe de pårørende med at forbedre deres livskvalitet.

Gennem workshoppen fik deltagerne mulighed for at netværke med hinanden og andre som har kendskab inden for området. Dette har allerede idégenereret tanker til nye løsninger om hvordan man sammen kan hjælpe de pårørende til en demensramt i dagligdagen.

Feedbacken fra deltagerne var, at det havde været udbytterigt at deltage, man fik mulighed for at netværke med andre om, hvordan de pårørendes livskvalitet kan forbedres, når de bor sammen med en demensramt.

Logo Boblberg

Anders Stæhr & Anne-Sophie Erichsen
as@boblberg.dk & ae@boblberg.dk

https://boblberg.dk/Projekter/Demantec.aspx

Demantec er finansieret af Interreg -Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling