Dagen for den tyske genforening: Stor interesse for Demantec

Dagen for den tyske genforening: Stor interesse for Demantec

Festlighederne på dagen for den tyske genforening blev i år afholdt under mottoet „Mod binder sammen“ i Kiel. Flere hundrede tusind gæster besøgte den 2. og 3. oktober en borgerfest i den nordtyske by.

De enkelte tyske delstater og forbundsmyndigheder samt mange andre initiativer og projekter præsenterede sig selv for de interesserede borgere ved stande og i informationstelte. Også Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen (Institut for eHealth og management i sundhedsvæsenet) fra Hochschule Flensburg var med til dagen for den tyske genforening. Ved standen fra Interreg Danmark-Tyskland, et EU-program til understøttelse af samarbejdet mellem de to lande på tværs af grænsen, kunne gæsterne få mere at vide om mål, aktiviteter og baggrunden for innovationsprojektet Demantec.

Mange gæster interesserede sig for demens og innovative teknologier

I forbindelse med den forlængelse af projektet, der begyndte i foråret, beskæftiger Demantec sig med en analyse af behovene fra pårørende til mennesker med demens og den dertil hørende videreudvikling af innovative, tekniske understøttelsessystemer. I mange samtaler mellem IEMG-holdet og borgerne blev den store belastning for de pårørende samt de enorme samfundsmæssige udfordringer nævnt, som hænger sammen med sygdommen demens. Derfor var der stor interesse for målene og de hidtil opnåede resultater i projektet. Mange gæster spurgte i den forbindelse udtrykkeligt til de mange forskellige anvendelsesmuligheder af de tekniske innovationer til forbedring af pasningssituationen af mennesker med demens, deres pårørende samt plejepersonale. Men der blev også diskuteret andre spørgsmål såsom datasikkerhed og etiske aspekter. I forbindelse med denne udveksling blev der henvist til fællestræk og forskelle mellem Danmark og Tyskland samt de konklusioner, som der drages heraf, og anbefalinger til konkrete handlinger. Netop denne konstruktive gensidige læring var med til at anskueliggøre den store merværdi af dette tillidsfulde samarbejde på tværs af grænsen mellem projektpartnerne

De informerede om Demantec: Michael Heine (ve.) og Maribel Pfeiffer (hø.) fra IEMG

 

Demantec er finansieret af Interreg -Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?