Bygge broer – overvinde grænser: ENI 2019 var en kæmpe succes

Bygge broer – overvinde grænser: ENI 2019 var en kæmpe succes


„Bygge broer – overvinde grænser“: Det var mottoet for kongressen European Nursing Informatics (ENI), som i år blev afholdt i Audimax på Hochschule Flensburg. Den 5. og 6. september inviterede prof. Dr. Bosco Lehr, leder af Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen (Institut for eHealth og management i sundhedsvæsenet, IEMG) på Hochschule Flensburg, og prof. dr. Lauterbach, leder af forlaget for pleje- og sundhedsvidenskab, hpsmedia, til en tværfaglig udveksling.


Prof. dr. Lehr og prof. dr. Lauterbach arrangerede dette års ENI-kongres.

Ca. 200 kongresdeltagere havde mulighed for at stifte bekendtskab med langt over 50 projekter. I den forbindelse blev der fokuseret på innovationer inden for det ambulante og stationære pasningsområde. Også Demantec-projektet, som bliver støttet af Interreg, blev præsenteret: Ulla Skjødt, PhD på University College Absalon, fortalte i en keynote om anvendelsen af teknologier inden for pleje- og omsorgsmiljøer og udviklingen af kompetenceprofiler i forbindelse med Demantec-projektet. „Der diskuteres ofte om anvendelsen af teknologier i pleje- og omsorgsmiljøet. Her må vi aldrig glemme etiske aspekter og den individuelle situation“, sagde Skjødt. „Værdiskabende anvendelse af teknologier i praksis handler om livskvalitet for borgerne, kompetente medarbejdere og god økonomi. I den forbindelse er det meget vigtigt at frontmedarbejderne, der er tæt på brugerne inddrages i sammen med den enkelte bruger, så den rigtige teknologi vælges til den rigtige burger“, forklarede Skjødt i sit foredrag.

PhD Ulla Skjødt fortæller om værdiskabende anvendelse af teknologi inden for pleje- og omsorgsområdet.

Også dr. Shirin Caroline Pornak, videnskabelig medarbejder hos IEMG, præsenterede projektet Demantec i forbindelse med en plakatpræsentation. Dr. Pornak informerede om den behovsorienterede anvendelse af eHealth-løsninger til pleje og pasning af mennesker med demens, som Demantec-projektet beskæftigede sig med især i det første projektafsnit, og hun gjorde også opmærksom på det nye projektfokus. Siden marts 2019 har Demantec især beskæftiget sig med plejende pårørende til mennesker med demens i hjemmet og deres behov.

Også i år bød ENI-kongressen på nogle spændende indslag fra forskellige erhverv og gav et dybtgående indblik i moderne teknologier og deres implementering i den daglige pleje. Derudover var der plads til diskussioner, inspiration og networking.

Lederne af Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen (Institut for eHealth og management i sundhedsvæsenet), prof. dr. Thomas Severin (til venstre) og prof. dr. Bosco Lehr (til højre), med deres hold.

 

Demantec er finansieret af Interreg -Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?