At tackle demens og de mange måder at gør det på – dansk-tysk konference ”Innovative teknologier til støtte og omsorg af demensramte”

Onsdag, 28.11.2018 kl. 10:30 til 17:30 i Audimax ved Flensborg Universitet Allerede i velkomstordene til konferencen ”Innovative teknologier til støtte og omsorg af demensramte” som blev afholdt i Audimax ved Flensborg Universitet, kaldte Prof. Dr. Bosco Lehr, som også er projektleder af Demantec projektet, demens for ”en stor opgave som angår os alle”. Forskellige områders kompetencer skal samles for at tackle opgaven. Det dansk-tyske arrangement er et godt eksempel på dette. Det sammenførte netværk og kompetencer fra det dansk-tyske Interreg-projekt Demantec blev for nyligt tildelt ”Land der Ideen 2018”-prisen i Berlin med den 6. Flensborger Geriatrie Symposium omhandlende emnet demens og innovative teknologier hertil. Som et tegn på områdets samfundsrelevans var der over 200 interessenter fra politik-, social- og sundhedsvæsenet som deltog i selve arrangementet.

Om formiddagen gav projektets partnere rapport over de samlede opnåede mål og erfaringer i brug af velfærdsteknologi på plejehjem i løbet af det dansk-tyske projekt. Lynn Jacken og Julia Riesch, som begge er forskningsmedarbejdere ved Institut for eHealth og Mangement i Sundhedsvæsenet på Flensborg Universitet, præsenterede deres erfaringer under studiernes gennemførelse. Endvidere blev der holdt foredrag over muligheden for at opbygge et internationalt demensnetværk på tværs af landegrænserne. Om eftermiddagen blev der delt indsigter i forskellige aspekter af plejen af demenssyge, herunder  professionelle foredrag om tidlig diagnose, samt den tyske Malteserorganisations plejekoncept. Flensborger Geriatrie-Symposium blev afholdt af Dr. Klaus Weil, overlæge på geriatrisk afdeling på Malteser St. Franziskus-Hospitalet i Flensborg. Arrangementet lagte vægt på relevansen af at øge samfundets bevidsthed om opgaven at tackle demens. Pårørende bør være aktivt involveret i plejen af deres demensramte familiemedlem og modtage støtte hertil. Særligt i starten af demensforløbet er det muligt at forsinke den kognitive nedsættelsesproces med flere år via livsstilsforandringer. Kognitiv træning, kost og motion er eksempelsvis af stor betydning, hvilket Prof. Dr. Tiia Ngandu fra det svenske Karolinksa Institut i Stockholm viste i resultaterne af det kendte FINGER-studie. ”Teknologier tilpasset efterspørgslen kan være en støtte til at løse opgaven, og har stort potentiale”, lyder det fra Prof. Dr. Thomas Severin, projektleder og dekan af fagområdet Økonomi ved Flensborg Universitet. Teknologier skal dog ikke være en erstatning for varme hænder i plejen, hvilket alle oplægsholdere var enige om. Et resultat af Demantec-projektet er, at den individuelle dementsramtes livshistorie bør blive inddraget mere i udviklingen af deres aktivitetsplaner på plejehjemmet. Samarbejde mellem plejepersonale og pårørende for at samle livshistorier kan understøttes af digitale løsninger som Life-Manager, en digital kommunikationsplatform udviklet af Demantecs projektpartner Life-Partners. Demantecs projektpartner Lise Ringkvist fra Health Innovation Center betegnede implementering af teknologier som en rejse, hvor specifikke plejeinstitutioner og virksomheder skulle arbejde tæt sammen for at opnå succes. En ”Go-to-guide til implementeringsrejsen” samler projektets indsigter og er, sammen med flere af projektets resultater, tilgængelig på Demantec’s hjemmeside: www.demantec.eu/da/.

Konferencen sluttede af med en diskussion mellem tværprofessionelle deltagere under ledelse af Prof. Dr. Lehr og Dr. Weil. Herunder blev dagens hovedpunkter opsummeret og reflekteret under politiske, økonomiske og medicinske perspektiver. Udveksling på konferencen afslørede, at mere bevidsthed i samfundet, flere præventive indsatser samt behovsbaseret brug af digitale teknologier kan hjælpe med at tackle den store opgave demens.  

Er du interesseret i flere aktuelle informationer om projektet?