10 tips hvis din virksomhed overvejer det tyske marked


Det tyske marked er kæmpestort – og et springbræt til at komme ud i verden. Få 10 tips til, hvordan du får fodfæste i Tyskland med produkter og services inden for sundhed og pleje.


Tyskland har en af verdens ældste befolkninger. Mere end 22 % er over 65 år, og prognoser spår, at tallet vil stige til over 30 % i 2050 (kilde: Silvereco.org). Det sætter sine spor i samfundet, og gør Tyskland til et af Europas mest attraktive markeder for aldersrelaterede produkter og tjenester.

Digitale teknologier bliver i stigende grad implementeret for at imødekomme en sundere og mere engageret ældre befolkning. Sundhedssektoren er begyndt at omfatte e-sundhedsløsninger som del af en bredere indsats for at forbedre tjenester til ældre. Og regeringen presser på for at sikre ældre i landdistrikter samme plejekvalitet som i byområder ved hjælp af e-sundhed og plejeteknologier (kilde: www.aarprintnational.org). Hertil kommer at Tyskland i de kommende år står over for store renoveringer og nybyggerier af plejehjem og ældreboliger for at kunne følge med efterspørgslen (kilde: Factbook Care, Udenrigsministeriet, 2015).

Vi har her samlet 10 tips til det tyske marked – målrettet danske virksomheder. Du kan også deltage i et Welfare Tech-seminar, den 26. februar 2019, hvor du kan udforske mulighederne og tage en første GO eller NO-GO beslutning, om Tyskland er noget for din virksomhed.

Seminaret ”Det tyske marked for sundheds- og plejeteknologi” er gratis og afholds i København den 26. februar 2019. Tilmeld dig her.

Seminaret udbydes i samarbejde med den tyske klynge Gesundheitswirtshaft Hannover og fire nordiske klynger. Seminaret livestreames også fra Norge den 4. marts 2019. Tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig livestreaming her.

10 tips og indgange til det tyske marked

  1. Danmark er et velanset land

Den tyske sundhedsindustri er åben for innovative, omkostningseffektive løsninger. Danmark og det danske sundhedsvæsen ses i et positivt lys i Tyskland, ikke mindst tilgangen til sundhed og pleje gennem brug af innovative teknologier. Brug det som konkurrencemæssig fordel. 

  1. Stor efterspørgslen på forebyggelsesteknologier

Danmark har udviklet succesfulde og dokumenterede forebyggelsesindsatser, der forebygger og udskyder behovet for indlæggelse og pleje. Indgå dialog med branchen og tilbyde din succeshistorie.

  1. Tilbyd intelligente ”renoveringskoncepter”

Tyskland står over for store renoveringer af plejehjem, ombygninger til ældreboliger og tilpasninger af hospitalsafsnit til ældre. Der er stor efterspørgsel på intelligente renoveringskoncepter. Tjek din produktportefølje og se om dette markedssegment passer til dig.

  1. Universelt design kan åbne døre

I Danmarks har vi en dyb forståelse for virkningerne af universelt design og helbredende arkitektur. Kombiner principper om fx lys, lyd, brugervenlighed, fleksibilitet og personificeret teknologi til at opnå nye former for markedsadgang. Brug aktivt de erfaringer og oplevelser du har opnået i Danmark.

  1. Vær skarp på dit værditilbud

I Tyskland skal en løsning bevise sit værd. Brug dokumentation fra dit hjemmemarked som fundament for din markedsstrategi. Giv svar på, hvorfor kunden skal investere og udskifte en nuværende løsning, hvilke cost-benefit fordele dit produkt eller service giver, og hvem der reelt får gavn af løsningen.

  1. Forstå kunderne

Opbyg en dyb forståelse for kundebehovene. Vær godt forberedt. Det er vigtigt at vide, hvem i systemet, der er aftageren. Hvem har gavn af din løsning? Hvem tager beslutningen om køb? Og hvem skal betale? Forstå deres position og aflønning i systemet, og hvilken ”magt” de har. Hvordan passer din løsning ind i deres interesser?

  1. Vær udholdende

Du bør planlægge at bruge flere år på at få fodfæste på det tyske marked. Udholdenhed og tilstrækkelig finansiering er vigtig. Beregn et budget uden hensyntagen til statslig eksportstøtte. Tilskud bør kun supplere din strategi og ikke danne grundlag for din tilgang.

  1. Forstå kulturen

Tyskerne er organiserede, strukturerede og planlægger med lang orienteringshorisont. Danskerne er afslappede, spontane og har et fleksibelt arbejdsmarked. Tyskerne overraskes over, at deres kontaktperson skifter hvert tredje år og forstår ikke at der er lukket efter kl. 16. Respekter forskellene, og sørg for at have tysk materiale og tysk hjemmeside.

  1. Brug messer og konferencer til at skabe netværk

Tyskland er et messe- og konferenceland. Du kan nemt komme i kontakt med beslutningstagere i branchen på messer og konferencer. Udnyt dem til at få indblik i branchen og markedets behov. Brug dem til at analysere konkurrencen. Og grib muligheden for at præsentere din virksomhed og produkt.

– Vi ser tilbage på en spændende og ovenud succesfuld Altenpflege-messe. Der er allerede sprunget mange innovative projektideer ud af de mange spændende samtaler på messen til det tyske plejemarked, og vi glæder os til konkretiseringen af disse, sagde Lars Jessen fra Life-Partners, efter deltagelse på Altenpflege 2016, hvor Life-Partners også vandt Innovationsprisen for deres løsning Life-Manager.

  1. Søg professionel rådgivning

Brug The Trade Council til at få rådgivning og markedsindsigt. Det danske Generalkonsulatet i München assisterer også din virksomhed ved specifikke spørgsmål mht. sundhedsmarkedet og arrangerer løbende aktiviteter i forbindelse med udvalgte messer i Tyskland.

De 10 tips bygger delvist på Factbook Care – Market Insights into care of the elderly in Germany, Udenrigsministeriet, 2015, delvist på erfaringer fra Welfare Tech.

Er du interesseret i yderligere aktuelle oplysninger om projektet?